Hoogwatervluchtplaatsen voor vogels in Amstelmeer

vogelvlucht visualisatie
Datum
wo. 23 december 2020

Veilige plek voor wadvogels bij hoogwater op het wad

In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland voeren wij samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf deze zomer een indrukwekkend duurzaam project uit. Ondiep geworden vaarwegen worden uitgebaggerd. De vrijkomende bagger hergebruiken we voor inrichting van de eilandjes bij De Verzakking en Moeraseiland als hoogwatervluchtplaats en broedeiland voor wadvogels. Omwonenden en gebruikers van het Amstelmeer zijn betrokken bij de plannen rond het Amstelmeer en geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een openbare digitale bijeenkomst in januari 2020.  

Baggeren vaarwegen

Het Hoogheemraadschap baggert op twee plaatsen de vaarweg Van Ewijcksluis-De Haukes weer op diepte. Tijdens het baggeren blijft de vaarweg beschikbaar. Daarnaast wordt bij de aanbesteding gelet op omgevingshinder zoals geluid en persleidingen door het meer.

Inrichting eilanden Amstelmeer

De bestaande eilandjes in het Amstelmeer gaan wij inrichten met de bedoeling wadvogels  binnendijks een beschermde omgeving te bieden. Vogels kunnen hier verstoringsvrij rusten, broeden en foerageren. De eilanden in het Amstelmeer liggen er al, maar zijn in de loop der tijd weggespoeld. Die worden nu duurzaam hersteld met vrijkomende bagger en ingericht als toevluchtsoord voor wadvogels.

Duizenden vogels bij hoog water op wad

Wij verwachten dat de vogels met vele duizenden de eilandjes weer weten te vinden. Het Amstelmeer is cruciaal voor wadvogels bij hoog water op het Wad. Balgzand, het deel van de Waddenzee dat direct aan de andere kant van de dijk ligt, is namelijk de drukste luchthaven van Noord-Holland voor vogels. Talrijke vogels zoeken hier naar voedsel. Bij hoog water moeten al deze vogels uitwijken. Het Amstelmeer is daarvoor dé aangewezen plek in de directe omgeving. 

Informatie en vragen over werkzaamheden

Wij  zijn in gesprek met bewoners rond en gebruikers van het Amstelmeer. Voor zover mogelijk zijn de dorpsverenigingen, verenigingen die gebruik maken van het meer en direct omwonenden benaderd voor afstemming over de plannen. Heeft u vragen over dit project of wilt u graag in gesprek raken met de projectleider, stuur dan een mail.

Visualisatie broedfort
Visualisatie van een broedfort

Wij & Wadvogels

Het project in het Amstelmeer is een project van Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een activiteit van ‘Wij & Wadvogels’. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

cover magazine 1 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven