Hondenbezitters opgelet! Broedseizoen start in maart

< terug naar overzicht
13 maart 2018

Vogels en hun nesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden. Daarom is er een voorlichtingscampagne gestart, waarin provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties samenwerken. De campagne moet hondeneigenaren bewust maken van de ongewenste gevolgen van loslopende honden in de natuur, met name in het broedseizoen. 

Met meer voorlichting willen de partners hondenbezitters bewuster maken van de ongewenste invloed op de natuur, zoals de verstoring van dieren, zeker in de broedtijd. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat wat de regels precies zijn. De regels voor toegang verschillen per natuurgebied. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen, voordat u een gebied betreedt. Recreanten die zich daar niet aan houden riskeren een boete.

Verstoren van dieren voorkomen

Om te voorkomen dat kwetsbare dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd, zeker in het broedseizoen. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen en hagedissen worden gemakkelijk door loslopende honden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. In sommige (losloop)gebieden hoeven honden niet aangelijnd te zijn. Maar ook daar geldt dat honden niet achter het wild aan mogen gaan. Belangrijk om te weten, want het jachtinstinct van honden is moeilijk in de hand te houden.

Samenwerking bij handhaving

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland werken nauw samen op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). De samenwerking is erop gericht om omwonenden, bezoekers en ondernemers in een recreatiegebied bewust te maken van de geldende regels. Zij kennen soms de regels niet en zijn zich niet bewust van de impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.