Grutto! De vlucht van een iconische weidevogel over de wereld

Grutto! De vluchtroute van een iconische weidevogel
© Ruben Smit Productions

Nieuwste filmproductie van Ruben Smit

Terwijl Nederland opgehokt zit, gaan de koeien naar buiten en leggen de grutto’s hun eieren op het boerenland. De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste natuurdocumentaire van Rubens Smit (bekend van WAD en de Nieuwe Wildernis). De crew volgt de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal en Nederland naar Estland. En overal gaat de vogel de strijd aan met de mens. Grutto! is de nieuwste productie van Ruben Smit Productions, wordt in 2020 opgenomen en gaat in 2021 in première. Ruben Smit Productions werkt voor deze productie samen met Vogelbescherming Nederland, Wageningen Universiteit, Groninger Landschap, It Fryske Gea en met ons.

De vogel des Vaderlands

De grutto is de vogel des Vaderlands, een oer-Hollandse weidevogel die symbool staat voor een landbouwsysteem met hoge biodiversiteit. De aantallen grutto’s maar vooral ook het landbouwsysteem veranderden de laatste jaren in rap tempo. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de populatie grutto’s met bijna 70% afgenomen. Nederland is voor de broedvogelpopulatie van de grutto’s zeer belangrijk; het overgrote deel broedt in Nederland.

Van Senegal tot Estland

Het verhaal van de afname van de grutto is het verhaal van de verandering van het landbouwsysteem; en niet alleen in Nederland. De hoofdoorzaak van afname ligt in Nederland, en heeft grote gevolgen voor de gehele trekroute van de grutto; van Senegal en Mauritanië tot in Portugal en in Finland en Estland. De grutto is op de vlucht geslagen; de marges om te kunnen overleven worden steeds kleiner.

Overal de strijd tussen mens en vogel

Deze documentaire gaat over de strijd die een grutto moet voeren om te kunnen overleven in een wereld van mensen. En over de mensen die hem willen beschermen maar hoe moeilijk dat vaak is. Want net als de vogels hebben ook agrariërs, ook in het buitenland, het moeilijk om te overleven in de snel veranderende wereld. De vraag naar goedkoop voedsel is een continue strijd om als ondernemer te kunnen blijven bestaan. De wereld van de grutto raakt steeds meer gepolariseerd; naast tegenstanders komen er ook steeds meer initiatieven om het landbouwsysteem te veranderen en daarmee de grutto te redden.

De mens is belangrijk

Kortom; een documentaire die inzicht geeft in de complexe ecologie van mens en dier waarbij de grutto het verhaal vertelt van het veranderende landgebruik en symbool staat voor de rol van biodiversiteit van een breder ecosysteem in onze huidige samenleving. In tegenstelling tot andere natuurdocumentaires van Ruben Smit Productions is in Grutto! een belangrijke rol weggelegd voor de mens. We volgen en zien de mensen die de grutto tegenkomt op zijn vliegroute; in Senegal, in Portugal, in Nederland en in Estland/Finland.

Help de grutto in Noord-Holland

De grutto komt terug om zich hier voort te planten. Dat is een hachelijke onderneming, want in veel intensief beheerde weiden zijn er nog maar weinig geschikte plekken. Er is daar vaak gebrek aan voedsel voor de jongen. Als 65% van de paren één jong groot weet te krijgen zou het al goed zijn. Maar dat halen ze vaak niet. Met jouw hulp kan dat beter!

Doneer in het weidevogelfonds

Jonge grutto - Weidevogelfonds
© Otto Plantema, Buiten-beeld / Jonge grutto
Cover magazine 4 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Huisje in de natuur

Maak kans op een weekendje in de natuur

Wil jij er even lekker tussen uit? Maak kans op een weekendje weg in de Nederlandse natuur.