Groenploeg krijgt flinke aanbesteding gegund

Groenploeg maait / Jaco Diemeer
© Jaco Diemeer

Ecologisch beheer bermen in Heiloo en Castricum

Landschap Noord-Holland is een veelzijdige organisatie. Naast de boswachters die onze 97 natuurgebieden beheren, hebben we een afdeling die ruim 10.000 natuurvrijwilligers ondersteunt én we hebben twee afdelingen die ‘werken in opdracht’. Namelijk de afdeling Onderzoek en Advies en de afdeling Groenploeg. Beide onderdeel van Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord -Holland. Natuurlijke Zaken staat goed bekend bij veel gemeenten. Dat blijkt wel uit de uitnodiging voor de Groenploeg om in te schrijven op het bestek ‘natuurtechnisch maaien van vier percelen in de BUCH-gemeenten’ waarbij twee aannemers twee percelen gegund krijgen. Bij deze aanbesteding ging het om het ecologisch onderhoud van wegbermen en het droge profiel van natuuroevers. De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit zijn zelfstandige gemeenten maar met één gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Maaien na de bloeitijd en afvoeren

Jeroen van Egmond is calculator en werkvoorbereider van de Groenploeg: “We zijn super blij met deze grote opdracht. We hadden het graag direct voor 4 jaar (2 jaar met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar) jaar gegund gekregen. Dan kan je beter toewerken aan een hoger ecologisch doel. We maaien pas ná de bloeitijd, als de kruiden hun zaad hebben laten vallen. Ook laten we stukken staan voor schuilplaatsen en overwintering van insecten. We gaan in september met twee of drie ploegen starten en we zijn dan zo’n zes weken bezig. We zijn deze zomer al begonnen met het maaien van de zichthoeken op kruispunten. Bij dit werk gaat de verkeersveiligheid boven ecologie. Zo reëel zijn we natuurlijk ook. Ook de bestrijding van de invasieve Perzische berenklauw pakken we nu op. Ook belangrijk is te melden dat we voordat we gaan maaien eerst inspecteren of er beschermde flora en fauna aanwezig is of er een nest ligt. Daar maaien we dan omheen. We voeren het maaisel af, zodat je meststoffen weghaalt en de kruidenrijke bloeiende soorten planten meer kans geeft. Verschralen heet dit”.

Bermbeheer groenploeg
© Dutchphoto
Afvoeren van maaisel is belangrijk voor de biodiversiteit / Dutchphoto

Meer bloemen is de kroon op ons werk

Bij onze Groenploeg werken meer dan 25 mensen. Zij zijn het hele jaar door met heel diverse soorten natuurbeheer bezig. Van aanleg tot herstel en onderhoud. Het meest tevreden zijn ze over hun werk, als er na enkele jaren consequent beheer bloemrijke vegetatie terugkeert. Veel verschillende bloeiende kruiden betekent automatisch veel soorten insecten en dus een hogere biodiversiteit. Dan hebben ze hun werk goed gedaan. Dit past goed in onze ambitie 'kwaliteit openbaar groen vergroten'.

Meer bloemen, bijen en vlinders

Jeroen van Egmond: “Deze herfst gaat de BUCH het ecologische bermbeheer opnieuw voor de komende 4 jaar aanbesteden. We schrijven dan weer in en hopen dan ook de komende jaren twee gemeenten gegund te krijgen. We beschouwen het werk dat we dit jaar mogen doen als generale repetitie voor de aankomende aanbesteding. We willen graag een hoge biodiversiteit en dat willen de gemeenten gelukkig ook. Afgelopen jaar is de hele Groenploeg geslaagd voor de Cursus Kleurkeur. Dit is een certificering van de Stichting Groenkeur in samenwerking met de Vlinderstichting. We hopen erg dat de BUCH-gemeenten hun ecologische ambitie hoog houden, zodat wij onze kennis in de praktijk kunnen brengen. Ons doel is dat inwoners na vier jaar kunnen genieten van meer bloemen, bijen en vlinders in de gemeentelijke bermen. Dan hebben wij ons werk goed gedaan”.

Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven