Goed nieuws voor insecten, vogels en mensen: verbod op neonicotinoïden

< terug naar overzicht
30 mei 2018

Sinds midden jaren 90 zijn bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden toegelaten in Nederland. Neonicotinoïden bestrijden insecten door werking op hun zenuwstelsel en zijn extreem giftig. 

De bestrijdingsmiddelen worden op twee wijzen gebruikt. Door er zaad in te dompelen of door het over bodems te verspreiden, zodat alle daarop groeiende planten het gif in zich opnemen. Alle plantendelen, van de vezels, het bladgroen en de sapstromen tot de nectar en het stuifmeel aan toe zijn dan giftig. Het helpt prima tegen o.a. bladluis. Echter, wat al decennia werd vermoed is nu eindelijk onomstotelijk  aangetoond: we stevenen af op een ongekende ecologische ramp. Tijd om in te grijpen vond nu ook de EU.

Grootschalig onderzoek in zowel Europa als Canada toonde recentelijk aan dat neonicotinoiden de hoofdverantwoordelijken zijn voor de massale sterfte onder bijen, hommels, zweefvliegen en diverse andere insecten zoals mieren. Ook vogels blijken direct (door het eten van giftige insecten of zaden) en indirect (door het verdwijnen van hun voedsel) slachtoffer van dit gevaarlijke bestrijdingsmiddel. Niet alleen bovengrondse insecten sterven, ook al het dierlijk bodemleven en al het leven in oppervlaktewateren (de giffen spoelen uit in het grond en oppervlakte water) gaat dood. Japans onderzoek toonde tevens aan dat op den duur ook het zenuwstelsel van mensen wordt aangetast.

De Europese Commissie stemde op 27 april 2018 voor een totaalverbod op de drie meest gebruikte neonicotinoïden. Het verbod zal op 1 januari 2019 van kracht worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik ervan in kassen, die geheel zijn afgesloten van het buitenmilieu.

Helaas zullen neonicotinoiden, ondanks het verbod, nog lang in het milieu aanwezig zijn, want ze breken maar heel langzaam af. De effecten van het verbod zullen daarom niet direct te merken zijn, maar het is wel de eerste stap voor insecten en vogels om zich te kunnen herstellen. En voor ons mensen om gezond te blijven.