Gierzwaluwen in Noord-Holland eindelijk geteld

< terug naar overzicht
28 augustus 2012

Het gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland bedachten een nieuwe methode om het aantal broedende gierzwaluwen te kunnen volgen. De tellingen gingen in 2012 van start. Op ten minste twaalf plekken in Noord-Holland, veelal de grotere steden, maar ook in kleinere plaatsen als Naarden en Medemblik werden tussen 15 juni en 15 juli door tientallen vrijwilligers de gierzwaluwen geteld.

Het lijkt met de gierzwaluw steeds slechter te gaan, zo slecht volgens sommigen, dat de soort thuis hoort op de rode lijst van bedreigde soorten.

Opmerkelijke eigenschap gierzwaluw

Gierzwaluwen verzamelen zich van half juni tot half juli op mooie zomeravonden cirkelend en gierend boven de steden en dorpen waar ze broeden. Vogels die niet broeden sluiten zich bij deze verzamelingen, door de Engelsen ScreamingParty’s genoemd, aan. Precies dat zijn de momenten dat je kan tellen; je telt geen broedvogels, maar een zich verzamelende populatie van broeders en niet broeders tegelijk. Door dat een reeks van jaren achtereen te doen, is mogelijk een trend vast te stellen, die iets over de populatie ontwikkeling van gierzwaluwen zegt.

Publicatie in 2017

De tellingen vinden plaats tot en met 2016. Daarna publiceren we de gegevens die deze tellingen hebben opgeleverd. Hopelijk hebben we dan voor het eerst concrete cijfers die laten zien of onze gierzwaluwen echt hard afnemen of juist niet. Als dat eerste het geval is, hebben we direct ook een schat aan informatie die gerichte bescherming mogelijk maakt. Want een neveneffect van de tellingen is dat we ook direct de belangrijkste kolonies in beeld krijgen. Zo slaan we voor de gierzwaluwen twee vliegen in een klap.

Meer weten of meetellen?

Wie meer wil weten over het 'Gierzwaluw Inventarisatie Project 2012-2016' of mee wil doen aan geplande tellingen, kan contact opnemen met Peter Mol, tel 088-0064483/06-25557285 of per e-mail.