Gierzwaluw handhaaft zich goed

< terug naar overzicht
13 juni 2017

Dat de gierzwaluw zich goed handhaaft blijkt uit een vijfjarig onderzoek dat onlangs is afgerond. Op initiatief van het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland, hebben 67 vrijwilligers de afgelopen vijf jaar gierzwaluwen geteld.

Een nieuwe manier van tellen

Ze deden dat niet door broeders en broedplaatsen op te sporen, maar door de gierzwaluwen te tellen, die zich op mooie zomeravonden in de lucht boven dorpen en steden verzamelen. Op deze manier, zo was de veronderstelling, moest het mogelijk zijn een trend in de ontwikkeling van de populatie zichtbaar te maken. Dit laatste was tot nu toe nooit gelukt, doordat broedvogel inventarisaties steevast struikelden over de vele complicaties die daarbij opdoemen. Gierzwaluwen zijn namelijk niet de makkelijkste vogels om te tellen en dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Maar wat lieten de tellingen van verzamelende gierzwaluwen, die op maar liefst 27 locaties plaatsvonden, nu zien?

Gierzwaluw handhaaft zich goed

Die lieten zien dat de gierzwaluw zich de laatste vijf jaar goed handhaaft. Op verreweg de meeste tellocaties was een stabiele trend te zien en op drie locaties was zelfs sprake van enige toename. Het vijf jarig project was overigens gefinancierd door de Beschermers van Landschap Noord-Holland. Dankzij onze Beschermers hebben we nu niet alleen inzicht gekregen in de ontwikkeling van de gierzwaluwstand, maar hebben we ook een nieuwe telmethode kunnen ontwikkelingen die zich meer dan goed bewezen heeft. Hopelijk zal deze nu op veel meer plaatsen worden toegepast. In Noord-Holland wordt op een aantal locaties doorgeteld.

Het rapport