Familie Al uit Krommeniedijk wint Gouden Gruttopul 2017

< terug naar overzicht
27 november 2017

De winnaar van de Gouden Gruttopul 2017 is de familie Al uit Krommeniedijk. Dit is het vijfde jaar dat deze trofee is uitgereikt door de Vrijwilligersraad van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken. De meest weidevogelvriendelijke boer in het werkgebied ontving deze prijs uit handen van voorzitter Theo de Wit op de slotavond van het weidevogelseizoen 2017 in de Rijper Eilanden.

Weidevogelbeschermers van het eerste uur

Het bedrijf Al doet al meer dan 30 jaar, op initiatief van vader Henk Al, aan weidevogelbeheer. De laatste 10 jaar is het aantal nesten op het bedrijf ongeveer gelijk gebleven, terwijl bijna overal in ons land de aantallen weidevogels achteruitgegaan zijn.

Een eer om deze prijs te mogen ontvangen

Gert Jan Al in zijn dankwoord: "Het winnen van de Gouden Gruttopul is een eer en die eer komt zeker ook toe aan de vaste, trouwe en super enthousiaste vrijwilligers Bob van Duin (vanaf het eerst uur), Jur van Steen, Wim Brussel en Maarten Wouda. Bescherming van de weidevogels is ook mogelijk door Water, Land en Dijken. Een gezonde bedrijfsvoering kan goed samen gaan met meer oog voor meer biodiversiteit. Het zou in de toekomst mogelijk moeten zijn dat biodiversiteit iets opbrengt voor de agrarische ondernemer."


V.l.n.r: Maarten Wouda, Jur van Steen, Theo de Wit, Bob van Duin, Gert Jan en Stephan Al en Wim Brussel.

Stabiele weidevogelpopulatie en veel soorten

De goede resultaten op het bedrijf Al werden bereikt door gebruik van ruige mest, water in de greppels in het voorjaar, vroeg weiden en gefaseerd maaien. Doordat er geen kunstmest wordt gebruikt, blijft ook de grasmat bloem- en kruidenrijk, dus prima land voor opgroeiende kuikens. De familie Al pacht ook land van Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer, waarnaar de kuikens kunnen uitwijken als er eventueel gemaaid gaat worden. De zeer deskundige groep vrijwilligers zoeken in het voorjaar de nesten op en registreren deze. En zorgen zo voor een stabiele weidevogelpopulatie met behoud van een heel breed pallet van 15 soorten, waaronder grutto, tureluur, kievit, veldleeuwerik en gele kwikstaart. 

Eervolle vermelding

Het bedrijf was dit jaar voor de tweede keer genomineerd en ging er nu met de hoofdprijs vandoor. Ook de bedrijven Smit-Krul uit de Mijzen en Wilco Bark uit Overleek waren genomineerd. Zij kregen een eervolle vermelding en een bos bloemen.