Eerste Noord-Hollandse kievitsei gevonden in Middelie

Veehouder Eric van den Hudding en vinder eerste kievitsei Gosse Douna
© Wim Tijsen

Eerst Gelderland, nu Noord-Holland

Het eerste kievitsei van Noord-Holland is zondag 8 maart 2020 gevonden door weidevogelbeschermer Gosse Douna uit Purmerend. Douna vond het ei om 13.13 uur op een grasland in de Zeevang bij Middelie. Douna, die al 30 jaar aan weidevogelbescherming doet, stelde ons onmiddellijk op de hoogte om het ei te controleren en te bepalen of hij echt de eerste was van Noord-Holland. Vervolgens toog de vinder naar de boerderij om het heugelijke nieuws te melden bij veehouder Eric van den Hudding, waarmee Douna al ruim 20 jaar samenwerkt in de bescherming van weidevogels. Het bedrijf met 35 stuks vleesvee is aan zijn 25ste jaar agrarisch natuurbeheer begonnen als lid van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken. 
Saillant weetje is dat Douna vorig jaar pas bij thuiskomst na een ochtend in het veld meldde dat hij een tureluursnest had gevonden, waardoor hij misliep om de eerste van Nederland te zijn... Dat is hem nu niet overkomen door direct zijn eerste ei met foto te melden bij de coördinerende organisatie.
Onderstaande grafiek laat zien dat het eerste kievitsei nu gemiddeld eerste wordt gevonden dan 10 à 15 jaar geleden.

Vinddatum eerste kievitsei in Noord-Holland
Vinddatum eerste kievitsei in Noord-Holland

Voorkomen predatie – stok in slootkant

Het kievitsnest ligt op een perceel met een rustperiode van 1 april t/m 15 juni. Het bedrijf van de Fa. van den Hudding doet aan weidevogelbeheer via een contract met het agrarische collectief Water, Land & Dijken. Door de nattigheid hebben veel agrarische bedrijven nog geen werkzaamheden (mest uitrijden, rollen en slepen) op het land kunnen uitvoeren. Waardoor het opsporen en beschermen van legsels van de eerst broedende weidevogelsoort de kievit, dit voorjaar waarschijnlijk extra hard nodig is om te voorkomen dat ze verloren gaan bij de nog uit te voeren werkzaamheden. Vrijwilliger Gosse Douna heeft een uitgekiende methode om te voorkomen dat nesten verloren gaan door predatie. Hij plaatst de stokken niet bij een nest maar in de slootkant ter hoogte van het nest. Een stok bij het nest kan eventueel extra aandacht van predatoren trekken. Pas als na overleg met de veehouder blijkt dat er nog werkzaamheden moeten gebeuren op het land, markeert hij even het nest. Zo voorkomen boer en vrijwilliger dat er nesten verloren gaan, door zo min mogelijk sporen te maken in het land. Dat is de beste methode van weidevogelbescherming, vooral veel monitoren en inventariseren, en alleen actief nesten beschermen als na overleg tussen boer en vrijwilliger blijkt dat het echt nodig is. 

Rol Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland coördineert en ondersteunt, met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland zo’n 800 vrijwillige weidevogelbeschermers en 800 agrariërs bij de boerenlandvogelbescherming. Daarbij zijn 20 weidevogelgroepen en 4 agrarische collectieven betrokken. Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland.

Magazine nr. 1 - 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven