Eerste maatregelen voor weidevogels dankzij gulle giften

Grutto met pul
© Menno Schaefer

Duizenden donateurs helpen weidevogels met gift 

Afgelopen maart deden wij een oproep in ons magazine aan al onze Beschermers voor een donatie voor het Weidevogelfonds. Want alle beetjes helpen om de bedreigde weidevogels te ondersteunen. En onze Beschermers gaven gul, met z'n allen maar liefst ruim € 63.000. Een prachtig bedrag waar we mooie beschermingsmaatregelen voor weidevogels van kunnen financieren. Onze boswachters zijn al aan de slag met de eerste maatregelen in hun gebieden. Zodat de weidevogels het komend voorjaar zo goed mogelijk beschermd in onze eigen reservaten en daarbuiten voor het nageslacht kunnen zorgen.  

Wat we gaan doen?

De beschermingsmaatregelen die we gaan uitvoeren zijn als volgt:

  • In Zandpolder en Eilandspolder plaatsen we elektrische stroomdraadrasters om vossen en andere kuiken- en eiereters op afstand te houden.
  • In de Middelpolder bij Amstelveen en de Braakpolder bij Aartswoud installeren we waterpompen op zonnepanelen waarmee we greppels gaan vernatten. De vochtige omstandigheden zorgen voor veel voedsel. Eerst voor de volwassen vogels, later profiteren de jongen van de vele vliegende insecten die hier op af komen.
  • In de Kolk van Dussen en Polder Westerveer leggen we natte greppels aan om de kuikens veilig te laten foerageren.
  • En in Wijenbus en Vroonmeerwater bij Fort K'IJK verhogen we het waterpeil. In deze gebieden én in de Kolk van Dussen in Westfriesland gaan we ook nog slootkanten afvlakken zodat weidevogelpullen makkelijker voedsel kunnen vinden en goed van het ene perceel naar het andere kunnen zwemmen.
  • In de Eilandspolder herstellen we De Domp dé slaapplaats en plasdrasgebied voor grutto's. Ook de broedplaats voor visdief en kluut wordt flink onderhanden genomen. 

  • En ... er volgt nog meer. We houden je op de hoogte.

Wil je iets extra’s doen voor grutto’s, kieviten en tureluurs, geef dan aan het weidevogelfonds. Vanuit het fonds financieren we allerlei maatregelen om het broedsucces van weidevogels te verbeteren.

Weidevogelfonds

Kievit in water
© WGM Doorn-Meyne
cover november

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven