Een record aantal broedende kerkuilen in Noord-Holland

< terug naar overzicht
31 januari 2018

Reinder Dokter, de coördinator van de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland stuurde ons het volgende bericht: “De kerkuil heeft zich stevig ingeburgerd in Noord-Holland. Tijdens de provinciale vergadering van de Kerkuilenwerkgroep op 13 januari werd dit duidelijk. Waren we in 2016 al blij met het record van 158 broedparen, in 2017 steeg het aantal broedsel naar 178 broedparen."

Reinder Dokter: "Wie had dit ooit gedacht. In de jaren zeventig en tachtig was de kerkuil hier niet meer te vinden. In 1989 is de Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland opgericht, werden nestkasten gemaakt en geschikte locaties gezocht. Dat was nodig omdat natuurlijke  broedplaatsen verdwenen. Er waren steeds minder bouwvallige schuren. In Noord-Holland hangen inmiddels achthonderd nestkasten. In 1990 vond het eerste broedsel plaats in de Wieringermeer en heel langzaam verspreide de kerkuil zich over de provincie. We waren in 2008 heel blij dat we de honderd broedparen hadden gehaald. Nu kijken we uit naar de tweehonderd broedparen. Niet alleen in Noord-Holland gaat het goed, in heel Nederland floreert de kerkuil. De soort is dan ook van de Rode Lijst is gehaald.

Veel kerkuilen worden geringd. De terugmeldingen van dood gevonden en geringde kerkuilen leert ons iets over de verplaatsingen. We krijgen helaas veel terugmeldingen van verkeersslachtoffers. Dit zijn vooral jonge kerkuilen. Van de 386 geringde kerkuilen uit mijn eigen regio, heb ik 55 meldingen van verkeersslachtoffers, waarvan er 22 op de A7. Van de 22 verkeerslachtoffer zijn er 20 jonger dan een jaar.”

De Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland is één van de bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen.

Foto: Ger Tik