Duurzaam coalitieakkoord geeft ruimte aan natuur

Tapuit
© Michel Geven / Buiten-Beeld

Op 12 juni werd het coalitieakkoord “Duurzaam Doorpakken!” van de Provincie Noord-Holland gepresenteerd door GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.  Wat zijn de vooruitzichten voor onze groene leefomgeving in de komende vier jaar? Er valt het nodige aan positiefs te zeggen, want het coalitieakkoord geeft veel ruimte aan natuur. Maar tegelijkertijd laat de coalitie kansen liggen in het landelijk gebied. Zo lijkt het nieuwe college het aanbod GroenGoud van 16 maatschappelijke partijen om een de biodiversiteit in Noord-Holland een hoogstnoodzakelijke groene impuls te geven niet volledig te omarmen. Ook lijkt de aanleg van de A8A9 door een uniek open gebied nog steeds een reële dreiging. Wij houden op deze punten de vinger goed aan de pols en gaan hierover het gesprek aan met het nieuwe college. We kijken ernaar uit om met de nieuwe coalitie aan de slag te gaan; samen maken we Noord-Holland mooier!

Herstel van de biodiversiteit

Begin 2019 lanceerden we met een brede coalitie van partijen Groen Goud, een vierjarenplan voor het herstel van de biodiversiteit in Noord-Holland. De provincie vroegen we o.a. om 90 miljoen voor de realisatie, onder andere voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wij zien in het akkoord veel aandacht voor verduurzaming waaronder biodiversiteit. In het coalitieakkoord trekt de provincie voor biodiversiteitsherstel echt fors minder uit dan in onze ogen noodzakelijk is. We gaan daarom graag op korte termijn in gesprek met de gedeputeerde om te horen hoe het ’deltaprogramma’ van de organisaties zich verhoudt met de plannen van de coalitie.

Vierjarenplan Groen Goud

Bloemen Zeerijdtsdijkje
© Dutchphoto
In het plan Groen Goud zijn voor landbouwgebieden zeven mogelijke maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied wordt vergroot.

Realisatie van het Natuurnetwerk vraagt extra power

De coalitie legt de lat hoog om de NNN in Noord-Holland te realiseren. De ambitie is om 3.000 hectare natuur toe te voegende komende vier jaar. Daar zijn we blij mee. Wij verwachten wel dat het een hele uitdaging zal worden. Want het laaghangende fruit werd eerder al geplukt. Om de gewenste meters te maken, 750 hectare per jaar (!), moet de provincie in onze ogen onconventioneel te werk gaan en dus een andere werkwijze kiezen dat de afgelopen jaren. Want in de vorige collegeperiode werd nog geen 250 hectare per jaar gerealiseerd. 

Snelwegverbinding A8A9

Samen met 11 andere maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen hebben wij bij de provincie gepleit om de geplande verbindingsweg A8A9 (Golfbaanvariant) te laten vervallen. In het coalitieakkoord staat dat de provincie vasthoudt aan de huidige voorkeursvariant en dus blijft inzetten op het verder verkennen van een verbindingsweg dwars door de Stelling van Amsterdam. Onze teleurstelling hierover is groot.

Wij houden vast aan een integraal gebiedsproces met alle betrokken partijen om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Want we zijn het er mee eens dat er wat moet worden gedaan aan de leefbaarheidsproblematiek in Krommenie-Assendelft. Het is echter geen oplossing om de overlast te verplaatsen naar de woonwijk Broekpolder en elders.

Behoud Groene Long A8A9

Liniedijk bij Fort Veldhuis
© Ronald van Wijk
Verscholen in het Noord-Hollandse landschap ligt een uitgebreid netwerk van liniedijken. Een prachtig stukje cultuurhistorisch erfgoed boordevol natuurwaarden.

Herstel van de liniedijken

De provincie zet haar beleid voort om de forten van de Stelling van Amsterdam te beschermen en een nieuwe bestemming te geven en wil de liniedijken van de Stelling landschappelijk versterken. Wij zijn hier heel enthousiast over en denken graag mee bij de voorgenomen verkenning van de provincie. Het voornemen sluit naadloos aan bij onze ambitie om cultuurhistorisch erfgoed in topconditie te brengen.

Amsterdam Wetlands krijgt steun net als tegengaan bodemdaling

Blij zijn we ook met de constatering dat de coalitiepartners Amsterdam Wetlands een waardevol initiatief vinden en dat ook zal steunen. Met Amsterdam Wetlands zetten we in op het vergroten van de biodiversiteit, tegengaan van de bodemdaling in veenweiden en verbeteren van de waterkwaliteit. En dat zij dat de komende jaren ook zal steunen. Dezelfde waardering hebben de provinciale coalitiepartners voor het Innovatieprogramma Veen. Ook daar zullen zij een inzet op plegen.

Amsterdam Wetlands

Amsterdam Wetlands
© Jan Tuijp
Het deltagebied van Laag-Holland is een gebied van internationale allure. Het kent maar liefst 12.000 hectare natuur. Een bijzonder gebied met historische dorpjes, spannende sloten en meren, en natuurparels met veel water- en weidevogels.
Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven