Duizenden lisdodden geplant in Polder Zuiderveen

< terug naar overzicht
28 mei 2018

De komende weken gaat het waterpeil in de polder Zuiderveen bij Assendelft met maximaal een halve meter omhoog. Daarnaast wordt op 12 hectare teeltvakken de eerste lisdodden geplant. Lisdodde kent veel toepassingen, vooral in de sector van duurzame (bio) bouwmaterialen zoals isolatie- en plaatmateriaal, bio-laminaat, lijmen en vloerdelen.

Ook is lisdodde geschikt voor veevoer en zelfs humane consumptie. In totaal gaan er duizenden lisdodden groeien. Vanaf dat moment krijgt de polder Zuiderveen een heel ander uiterlijk.

Het Innovatie Programma Veen

Het waterpeil omhoog brengen en het planten van Lisdodden is onderdeel van het agrarische experiment: het Innovatie Programma Veen. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Hoe kun je bodemdaling tegen gaan, en toch economisch rendabele agrarische bedrijven in Laag-Holland een toekomst geven? Het Innovatie Programma Veen gaat mogelijke oplossingen in de praktijk testen in het gebied, waarbij het streven is de bodemdaling met 90% te beperken. Binnen het programma wordt ook gekeken naar de effecten van deze vorm van landbouw op de bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap. Het IPV is een programma van Landschap Noord-Holland, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad.

Proeven natte veeteelt

Melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft tekende vorig jaar al een overeenkomst met de initiatiefnemers van het IPV voor een landbouwexperiment op zijn bedrijf. Kramer zijn bedrijft grenst aan de proefvlakken en hij gaat vijf jaar lang experimenteren met natte veeteelt op zijn bedrijf. Hiervoor zijn dit voorjaar drukdrains aangelegd, waarmee Kramer zelf het grondwaterpeil kan beheersen. Kramer past dit in zijn bedrijfsvoering in op bijna 18 hectare met drukdrains, zowel op huiskavel als veldkavel.

Proeflocaties Innovatieprogramma Veen - Polder Zuiderveen

Op de proefvelden van het Innovatieprogramma Veen in de polder Zuiderveen worden niet alleen proeven gedaan met natte landbouw, ze dienen ook als demonstratievelden.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van deze aangepaste bedrijfsvoering worden op de voet gevolgd. In het programma werken B-ware, Wageningen University & Research (WUR) en Natuurlijke Zaken (de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland) samen. De WUR onderzoekt wat deze alternatieve vorm van landbouw betekent voor het bedrijfsresultaat. B-ware onderzoekt de effecten op de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen en Natuurlijke Zaken onderzoekt de effecten op natuur en landschap. Marktketenvorming en effecten op beleid lopen in de onderzoeken mee.

Meer informatie op www.innovatieprogrammaveen.nl