Dronebeelden tonen eerste verstuiving in Noordduinen

Stuifkuilen in Noordduinen
© Ronald van Wijk

Goed nieuws voor zeldzame planten en dieren

In het najaar van 2019 voerden wij natuurherstelwerk uit in de Noordduinen. De eerste dronevluchten laten zien dat de ontstane verstuiving boven verwachting positief is. Boswachter Tim Zutt: “Geweldig nieuws voor zeldzame duinvlinders, het duinviooltje, de tapuit en de bedreigde konijnenpopulatie: zij zijn ontzettend afhankelijk van dynamische duinen.”

Op een aantal plekken in de zeereep werd de toplaag verwijderd tot het witte zand om de verruiging in het natuurgebied aan te pakken. In het hoge kustduin zijn daarom een aantal stuifkuilen aangebracht en hier en daar met elkaar verbonden. Boswachter Tim Zutt: “We zien op de dronebeelden dat er flink veel verstuiving op gang is gekomen richting de duinvalleien en dat in amper drie maanden tijd! We zien op de eerste foto’s al een mooie overpoedering van het aangrenzende gebied.”

Door het maaien, chopperen en de schapenbegrazing van de afgelopen jaren was al duidelijk zichtbaar dat de vergrassing van de bloemrijke duinvalleien minder werd. “Maar dat was niet genoeg! Het bijkomende effect van de verstuiving nu is dat verruigende plantensoorten worden overstoven door mineraalrijk zand: ze delven echt het onderspit. En soorten die er juist bij gebaat zijn zoals duinroos, buntgras en duinviooltjes kunnen vanaf nu weer floreren,” geeft Tim aan. Landschap Noord-Holland zal de komende jaren, in samenwerking met Provincie Noord-Holland de effecten van de zandverstuiving blijven volgen.

Dronebeelden Noordduinen
© Landschap Noord-Holland

Exoten
Binnenkort zullen nog exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en Japanse rimpelroos worden aangepakt. “We gaan de vogelkers zoveel mogelijk met wortel en al uitgraven en de rimpelroos op een aantal goed bereikbare locaties maaien en afvoeren, waarna ze in de schapenbegrazing worden meegenomen,” zegt Tim Zutt. De jonge scheuten worden door de schapen graag gegeten en zo raken de rimpelrozen door meerdere graasrondes uitgeput. Deze planten kunnen in korte tijd grote stukken duin innemen en zorgen daarmee dat kwetsbare planten en dieren verdwijnen. Tim Zutt: “Komend najaar zullen ook onze trouwe viervoeters weer helpen: dan komt de schaapskudde grazen. Met de werkzaamheden kunnen we dit kwetsbare duinlandschap behouden.”

24 februari 2020

Meer achtergrond

Tim Zutt

Functie

Boswachter Wadden & Duinen

Tim beheert als boswachter de natuurgebieden in de kop van Noord-Holland. Niet alleen door onderhoud en toezicht maar mede door veranderingen in de natuur waar te nemen en te onderzoeken. Zoals bv voor de tapuit in de Noordduinen, een zeldzame verschijning in Europa. Want, hoe de natuur er nu voor staat, dat bepaalt ook hoe je natuur verder kan ontwikkelen, samen met anderen!

Neem contact op
Tim Zutt
© Dutchphoto

Liefhebbers van dynamiek in de duinen; 5 soorten die profiteren van verstuiving

Om de typische planten en dieren van de duinen te beschermen, brengen we de natuurlijke dynamiek terug in het gebied. Daar doen we veel soorten een plezier mee. We hebben 5 duinbewoners uitgelicht.

Lees meer

zandhagedis
© Ronald van Wijk
Cover magazine 3. LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven