Deltaplan Biodiversiteit krijgt ook Noord-Hollandse invulling

Argusvlinder / Nico Dekker
© Nico Dekker

Biodiversiteit op het platteland krijgt volop aandacht

Na alarmerende berichten over de achteruitgang van insecten, spraken wetenschappers, boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiers en ketenpartijen in de Verklaring van Driebergen de noodzaak uit om samen te werken aan biodiversiteitsherstel. Een aantal partijen nam vervolgens de taak op zich om een Deltaplan Biodiversiteit te formuleren. Zij presenteerden op 19 december 2018 hun aanpak voor natuurherstel in Nederland. De term Deltaplan belooft heel wat en er is dan ook een groot aantal maatregelen voorgesteld. Zo komen er afspraken over het inkoopbeleid van supermarkten, de Rabobank gaat boeren die bijdragen aan natuurherstel belonen met een rentekorting, er komt een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw en boeren kunnen bijdragen aan het beheer van openbaar groen om regionale kringlopen sluitend te maken.

Ook in Noord-Holland

Het Deltaplan krijgt ook een Noord-Hollandse vertaling. Vrijdag 14 december 2018 tekenden de  Noord-Hollandse terreinbeheerders, samen met LTO Noord en de gedeputeerde Jaap Bond voor dit Noord-Hollandse Deltaplan. Later dus meer!

Deltaplan Biodiversiteit in Nederland

Jaap Bond krijgt Noord-Hollands Deltaplan Biodiversiteit
© Groen Kapitaal
Betrokken Noord-Hollandse partijen (boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties en overheid) steunen Deltaplan Biodiversteitsherstel.
Magazine 1 2019

Vraag gratis het natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je deze keer van alles over de Noordduinen, stinsenplanten en weidevogels. En nog veel meer! Inclusief uitneembare wandelroute door de Noordduinen en de Zandpolder bij Groote Keeten.

Naar boven