Buitenlanders genieten van vogels bij viering 75 jaar Vogelwacht in de Zaanstreek

< terug naar overzicht
2 mei 2018

Zondag 15 april 2018 vierde de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek haar 75 jarig Jubileum. Deze bijzondere dag werd passend gevierd aan de rand van de Kalverpolder, een van de vele goede vogelgebieden in de Zaanstreek. De vele honderden bezoekers konden presentaties volgen in het Zaans Museum. 

Daarnaast werden er rondvaarten gehouden door de polder, waar zeer veel animo voor was van zowel mensen uit de omgeving, als nieuwsgierige toeristen die de Zaanse Schans bezochten.

Buitenlanders genieten van grutto's

En dan blijkt dat ook onder deze toeristen natuurbeschermers en vogelliefhebbers zitten. Zo was het echtpaar uit de Elzas in Frankrijk verrukt toen ze vernamen van onze weidevogelbescherming en de betrokkenheid van vrijwilligers hierbij. Ze vertelden dat sinds een paar jaar in de Elzas een soortgelijke weidevogelbescherming (inclusief neststokken en nestbeschermers) was opgezet om de bedreigde wulp te ondersteunen. Een paar Ierse vrouwen kreeg maar niet genoeg van de rondvliegende grutto’s. Die hadden ze nog nooit zo goed in broedkleed gezien. Bij de informatiemarkt waren alle natuurbeherende vrijwilligersgroepen uit de Zaanstreek vertegenwoordigd.

Opgericht midden in de Tweede Wereldoorlog

Een vogelwerkgroep die 75 jaar bestaat is eigenlijk heel bijzonder. Want kijken we naar het oprichtingsjaar dan komen we uit bij 1943. Een in meerdere opzichten opmerkelijk jaar om een vogelwerkgroep op te richten. Van vogels genieten door er naar te kijken was in die tijd zeker geen gemeengoed. Vogels waren voedsel of jachtwild. En verder, wie denkt er tijdens de bezetting aan vogels kijken en beschermen. Vogelwacht Zaanstreek dus. De naam vogelwacht was niet voor niets gekozen. De oprichters zagen met lede ogen hoe op de graslanden van de Zaanstreek de eieren van weidevogels massaal werden geroofd om extra voedsel te hebben. Om dat in te perken richtten ze de vogelwacht op en verhinderden ze dat de vogels werden uitgeroeid. Een zeldzame vorm van betrokkenheid bij de natuur op een moment dat iedereen vooral aan zijn eigen overleving dacht. Nu 75 jaar later is de Vogelwacht nog altijd even actief en heeft ze honderden leden. Een van de best lopende activiteiten is de cursus voor beginnende vogellaars, zodat ook hard aan de toekomst wordt gewerkt.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Foto: Bob van Duin