Breed draagvlak onder politieke partijen voor plan Groen Goud

Verkiezingsdebat
© Ilse Miedema

Tijdens het verkiezingsdebat Groen en Gezond van de maatschappelijke groene organisaties op 13 maart werd snel duidelijk dat de politieke partijen van links tot rechts het plan Groen Goud voor biodiversiteitsherstel in Noord-Holland enthousiast hebben ontvangen. Ook de noodzakelijke financiële steun door de provincie Noord-Holland, waar de afzenders van Groen Goud om vragen, kon op begrip rekenen. 

SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie stelden dat de 90 miljoen verspreid over 4 jaar uit de provinciale begroting moet zijn te halen. CDA en PvdA gaven aan voor dat bedrag deels een beroep te willen doen op Minister Schouten. Ook VVD sprak waardering uit dat natuur- en landbouworganisaties de handen ineengeslagen hadden voor biodiversiteitsherstel, maar wil het plan eerst beter bestuderen.   

Natuurnetwerk

Over de stelling om het Natuurnetwerk in Noord-Holland in 2027 klaar te hebben was brede overeenstemming bij vrijwel alle partijen. Maar over het tempo was wel verschil van mening. GroenLinks was het volmondig eens, sterker nog, zij vond dat de ambitie nog wel hoger kan. D66 wil voor zover mogelijk juist versnellen. “We moeten wel reëel zijn”, vond Amelie Strens, nummer 2 op de lijst D66. Lijstrekker Adnan Tekin PvdA gaf aan “niet te willen blindstaren op de hectares”, maar focust liever op “het verbeteren van het totale ecosysteem in Noord-Holland”.

Woningbouw en geluidoverlast

Bij de stelling om bij woningbouw tegelijkertijd te investeren in het groen, was de VVD de enige partij die groen zeker niet mee wil nemen bij aanbestedingen voor woningbouw. In tegenstelling tot veel andere partijen wil CDA niet te veel binnenstedelijk bouwen en juist wel aan de randen van dorpen en steden bouwen met zonnepanelen op de daken. Ook als de groene ruimte daar omheen kleiner wordt. Publiek in de zaal vroeg nadrukkelijk aandacht voor het groen in stedelijk gebied, en voor de onder druk staande kwaliteit als gevolg van geluidsoverlast door Schiphol en circuitpark Zandvoort. “Bij veel mensen levert het stress- of burn-outverschijnselen op, politici doe daar alsjeblieft iets aan.” 

Verbindingsweg A8A9

Wat de verbindingsweg tussen de A8 en A9 betreft, lijkt er ruimte te ontstaan om te heroverwegen of een wegverbinding de oplossing is voor het probleem. De PvdA gaf aan vooral een oplossing te willen voor de luchtkwaliteit van de inwoners in Krommenie. Of de voorgenomen verbindingsweg de oplossing is, daar sprak PvdA zich niet duidelijk over uit. D66 gaf aan dat er sprake is van een leefbaarheidsprobleem in plaats van een mobiliteitsprobleem en kan deze verbindingsweg er komen als het landschap onaangetast blijft èn ICOMOS goedkeuring geeft. Reizigersorganisatie Rover liet vanuit de zaal weten dat de vele alternatieve vervoersmogelijkheden om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen de verbindingsweg A8A9 helemaal overbodig maken. D66 en PvdA gaven aan open te staan voor het pleidooi van Rover.

Tenslotte

Tot slot liepen de standpunten flink uiteen wat betreft grootschalige klimaatlandschappen om de energietransitie te realiseren. “Ja”, zeiden PvdD, D66, Christen Unie en GroenLinks volmondig, er moet volgens hen meer ruimte komen voor wind op land. “Ja”, zei ook PvdA, maar liever niet in natuurgebieden en liever eerst de daken vol leggen met zonnepanelen. Daar tegenover stond VVD die geen windmolens en zonnepanelen op land wil.

Deelnemers debat

Deelnemers van het verkiezingsdebat: Grethe van Geffen (VVD) Willemien Koning (CDA), Adnan Tekin (PvdA), Rosan Kocken (GroenLinks), Amélie Strens (D66), Michel Klein (ChristenUnie), Fabian Zoon (Partij van de Dieren), Anna de Groot (SP), Harmen Bos (Code Oranje), Jan Willem van Es (50+/partij van de ouderen). Het debat werd geleid door voorzitter Arend de Geus.

Berkmeer/Koos Leek - verkiezingsdebat

Stem groen en gezond

Op 20 maart 2019 gaan we opnieuw naar de stembus. Een belangrijk moment om je geluid te laten horen over wat jij belangrijk vindt voor Noord-Holland. Best lastig in een groot aanbod van verkiezingsprogramma’s. Want waar kun je het verschil maken voor natuur en landschap? Ook voor de generaties na ons? Bekijk onze groene partijvergelijking . Zo zie je waar de partijen voor staan en hoe zij onderling verschillen.

Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven