Brede coalitie van organisaties zet schouders onder meer biodiversiteit in Noord-Holland

Zoals een polder er in het voorjaar hoort uit te zien / Henk van Bruggen
© Henk van Bruggen

Noord-Hollands Deltaplan Biodiversiteit

Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, natuur-en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en Rabobank kring Noord-Holland Noord) hebben de handen ineengeslagen om het landelijke Deltaplan Biodiversiteit in Noord-Holland uit te voeren. Hoe zij dat willen doen hebben zij op 11 maart gezamenlijk vastgesteld in het plan “Groen Goud”.

Voltooien NNN

De Noord-Hollandse organisaties willen meer biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden. Wat de natuurgebieden betreft ligt de nadruk op het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en het vergroten van de natuurkwaliteit. Ook staan een vijftal natuurprojecten in diverse regio’s op het programma. Voor landbouwgebieden zijn zeven mogelijke maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied wordt vergroot.  
De komende vier jaar gaan de organisaties hun plan verder uitwerken en uitvoeren. Voor de korte termijn geven zij prioriteit aan de voltooiing van het NNN, aan de uitbreiding van de hoeveelheid akkernatuur en aan meer kruidenrijk grasland. Daar kunnen al op korte termijn forse stappen worden gezet.

Rol van Provincie belangrijk

Voor de uitvoering van het Deltaplan is de steun van de provincie nodig, zowel als het gaat om regelgeving en beleid als om de financiering. Maar de provincie wordt ook gevraagd om andere organisaties en instanties te enthousiasmeren en hen mee te krijgen bij de uitvoering. Het plan wordt  in de aanloop naar de verkiezingen en bij de daarop volgende collegeonderhandelingen onder de aandacht gebracht van de (komende) leden van de provinciale staten van Noord-Holland.

Vijftien organisaties werken samen

De samenwerkende organisaties van het Deltaplan Groen Goud zijn: Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord Noord-Holland, Vereniging BioNH, NLG Holland, agrarische collectieven De Lieuw, Hollands Noorden, Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid, onderwijsinstelling Clusius College, Amsterdam Green Campus, Stichting Wij.land en de Rabobank kring Noord-Holland Noord.

Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven