Bewoners Heiloo betrokken bij bestemmingsplan buitengebied

Buitengebied van de gemeente Heiloo / Henk van Bruggen
© Henk van Bruggen

Wethouder Rob Opdam ontvangt conclusies van pilot gewaardeerd landschap

Een rapport over het landschap van Heiloo neem je natuurlijk niet in ontvangst op een kamer op het gemeentehuis. Dan is het Maalwater een betere plek! Op woensdag 24 april om 14:00 uur overhandigt Landschap Noord-Holland op die plek aan wethouder Opdam de conclusies van de gesprekken met inwoners en ondernemers over wat zij van waarde vinden in het landschap van Heiloo. De gesprekken zijn gevoerd in het kader van de pilot ‘gewaardeerd landschap’. De gemeente gebruikt de informatie voor de nieuw op te stellen Omgevingsvisie.

Landschappelijke of cultuurhistorische waarde

De gemeente Heiloo startte vorig jaar het gesprek met inwoners en gebruikers om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Heiloo. Centraal daarbij stond de vraag wat zij van landschappelijke of cultuurhistorische waarde vinden in dit gebied. Wat moet behouden blijven of mag meer aandacht krijgen? Denk aan kleinere objecten als een grenspaal of een eeuwenoude stolpboerderij, maar ook aan Het Die, een restant van een krekenstelsel dat vroeger door de gemeente stroomde. En wat te denken van structuren als die van de Heilooër strandwal?

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

  • Bewoners en boeren raakten eigenlijk voor het eerst met elkaar in gesprek over het landschap. Alleen dat al was waardevol, om beide partijen inzicht te geven in elkaars beweegredenen om het landschap te waarderen;
  • Het contrast tussen de open strandvlakten en de beslotenheid van de strandwal waar het dorp Heiloo en de bossen liggen is heel kenmerkend. Bij nieuwe ontwikkelingen zou daar rekening mee moeten worden gehouden;
  • De agrarische sector is onmisbaar om het buitengebied open en economisch rendabel te houden. De boeren verwachten wel duidelijke kaders over wat wel en niet kan van alle gemeenten in de regio;
  • Er zijn meerdere ‘ontwerpprincipes’ geformuleerd, waar de gemeente mee uit de voeren kan als er concrete plannen voor uitvoering worden ingediend. Daarbij worden bestaande landschapskwaliteiten (zoals openheid vs beslotenheid) als uitgangspunt genomen.

Het volledige rapport is hieronder te downloaden

Uitgebreid participatietraject

Het participatietraject startte met een bijeenkomst in het OLV ter Nood. Daarna volgden nog een fietstocht en een slotbijeenkomst. Ruim 50 bewoners en agrariërs namen deel aan het gesprek. De discussies tijdens de bijeenkomsten en de fietstocht leverden veel op over wat de inwoners waardevol vinden en hoe daar mee om te gaan in de komende decennia.

Pilot voor nieuwe omgevingswet

De gemeente werkte samen met Landschap Noord-Holland aan het participatietraject voor het bestemmingsplan. Het participatietraject is een pilot binnen het landelijk project ‘Gewaardeerd landschap’ dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gefinancierd. 

Meer lezen over het project Omgevingsvisie Gemeente Heiloo

cover november

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven