Belangrijke zaken voor het nieuwe Noord-Hollandse coalitieakkoord

Kooyhoekschor Balgzand
© Ronald van Wijk

Punten voor coalitieakkoord in Noord-Holland

Onderhandelaars van de Noord-Hollandse politieke partijen zijn nu onder leiding van Tweede Kamerlid Laura Bromet bezig met het samenstellen van een coalitie met een bijbehorend coalitieakkoord. Wij willen heel graag dat zij een aantal voor natuur en landschap belangrijke punten meenemen. Samen met andere partijen hebben we drie brieven naar de Haarlemse politiek geschreven (zie onderaan).

Groen Goud

Een brief gaat over het Deltaplan Biodiversiteit voor Noord-Holland. Een unieke samenwerking tussen vele partijen heeft geresulteerd in het plan “Groen Goud”. Dit plan bevat een aantal maatregelen die uitstekend passen in een nieuw coalitieakkoord. Dat bleek ook tijdens het groene verkiezingsdebat op 13 maart in Pakhuis de Zwijger waar de aanwezige partijen zich achter het plan Groen Goud schaarden.

Snelwegverbinding A8A9

Dit is ook de kans voor de formerende partijen om de geplande verbindingsweg tussen de A8 en A9 (de Golfbaanvariant) te schrappen. brief 2 Ook vragen wij de onderhandelaars het landschapsplan voor deze Golfbaanvariant te vervangen door een integraal gebiedsproces met alle betrokken partijen om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost.

Overige vragen aan de onderhandelaars

De derde brief die wij verstuurden gaat over de ontwikkeling en bescherming van het landschap, noodzakelijke investeringen ontspanningsmogelijkheden, aansturing van het energietransitieproces gezien de gevolgen van wind- en zonneparken voor het landschap, realisatie van het Natuur Netwerk Nederland en over het faunabeleid.

Hieronder zijn zowel het plan Groen Goud als de verstuurde brieven met verdere toelichting in te zien.

cover november

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven