Aanvalsplan grutto eindelijk van start

Grutto
© Menno Schaefer

Flinke financiële impuls voor eerste twee jaar

Het Aanvalsplan Grutto kan van start, omdat minister Schouten met een flinke financiële impuls komt voor de eerste twee jaar. Half werk verrichten zou echter fataal zijn, dus er is snel financiële zekerheid nodig voor de gehele looptijd van het plan.

Minister Schouten (LNV) komt met een flinke financiële impuls voor het Aanvalsplan Grutto. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro voor de periode van 2021 en 2022, zodat gestart kan worden met de uitvoering van het plan. Voor de periode tussen 2023 en 2027 is de minister voornemens om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Pieter Winsemius, initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto: “Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels”.

Tureluur
© Tureluur
Alleen met geld voor het hele plan kunnen we daadwerkelijk verschil maken voor de weidevogels.

Waar het geld vandaan moet komen

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Schouten over de gesprekken met de provincies om te komen tot financiële afspraken over het Aanvalsplan Grutto. Het bedrag van 69,5 miljoen euro komt beschikbaar door een verschuiving van pijler 1 naar pijler 2 in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en financiering van provincies en Rijk. Hoe de bijdrage van de overheden geregeld gaat worden is nog niet duidelijk. In haar brief aan de Kamer verklaart de minister: “Hierover ga ik in overleg met provincies en onderzoek ik de mogelijkheden om verbinding te leggen met lopende programma’s. Mocht de aanvullende dekking niet gevonden worden dan zal ik in overleg met provincies onze ambitie bijstellen”.

Snel duidelijkheid nodig over financiering hele plan

Volgens Pieter Winsemius kan het Aanvalsplan Grutto alleen succesvol zijn als het gehele plan wordt uitgevoerd. “Half werk verrichten zou fataal zijn en alle hoop op herstel van de weidevogelstand de grond instampen”, aldus de initiatiefnemer. Daarom roept de oud-minister op snel duidelijkheid te geven over de financiering van het gehele plan. Dit is niet alleen belangrijk voor de grutto, maar ook voor de boeren. Het plan valt of staat met hun deelname. “Maar daarvoor moet er wel financiële zekerheid zijn”, aldus Winsemius.

Voor de korte termijn is er 10 miljoen euro beschikbaar om in een aantal gebieden te starten met het Aanvalsplan. Daarmee kan een vliegende start gemaakt worden met de uitvoering. Welke gebieden dat zijn zal in overleg met de provincies en de landbouw worden bepaald.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Aanvalsplan Grutto

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie (FMF). Het Aanvalsplan is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld.

cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?