Natuurprojecten

In onze natuurgebieden vinden naast het reguliere beheer soms eenmalige werkzaamheden plaats.
De Leybeek met dam en stuwtjes. Foto Henk van Bruggen De Leybeek loopt van west naar oost over de...
Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de...
Landschap Noord-Holland restaureert en conserveert Fort Zuidwijkermeer voor de toekomst...
Foto Koos Leek Aanleg van de Zandpolder ecologische verbinding (1) De Zandpolder werd in...
De graslanden aan de oostkant van Leyduin zijn jarenlang gebruikt voor de veeteelt. Ze werden...
Onze boswachters zetten elk jaar tientallen weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk onder water....