Natuurprojecten

In onze natuurgebieden vinden naast het reguliere beheer soms eenmalige werkzaamheden plaats.
Foto Koos Leek Aanleg van de Zandpolder ecologische verbinding (1) De Zandpolder werd in...
De graslanden aan de oostkant van Leyduin zijn jarenlang gebruikt voor de veeteelt. Ze werden...
Landschap Noord-Holland restaureert en conserveert Fort Zuidwijkermeer voor de toekomst...
De Leybeek met dam en stuwtjes. Foto Henk van Bruggen De Leybeek loopt van west naar oost over de...
Onze boswachters zetten elk jaar tientallen weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk onder water....
In opdracht van Landschap Noord-Holland is aannemer Hans van Muijen half februari 2015 begonnen met...