De Skôot

Water & Moeras
  • Activiteitscategorie
    Vogels kijken
  • Activiteitscategorie
    Wandelen
De Skôot / Johan Stuart
© Johan Stuart
Water & Moeras

Natuur- en waterbeheergebied De Skoôt in Opperdoes

Droge zomers, hevige regenbuien, zeespiegelstijging: er zijn steeds meer bewijzen dat ons klimaat verandert. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt daarom maatregelen tegen wateroverlast en watertekort en daarom worden overal waterbergingen aangelegd. zoals hier. Het waterpeil in De Skoôt is lager dan het polderpeil. Bij hevige regenval loopt dit gebied vol zodat het polderpeil niet teveel stijgt en akkers of huizen overstromen. Als het polderpeil gezakt is, zorgen de weidemolens er voor dat het water weer lager komt te staan. 

Bosmanmolens terug in landschap

Twee molens pompen na regen het teveel aan water weg. Op initiatief van de gemeente Medemblik zijn het originele Bosmanmolens. Hiermee komt een historisch beeld terug, want vroeger stonden er honderden Bosmanmolens in West-Friesland. Dit molentype werd in 1929 ontwikkeld door Bas Bosman. Ze werken volautomatisch. Bij windkracht 3Bft draait de molen al. Als het water op het juiste peil is, zorgt een vlotter ervoor dat de molen uit de wind wordt gezet. Het malen stopt dan. 

Toevluchtsoord voor vogels

Een gebied met veel water trekt altijd veel vogels aan. Vooral als het water niet te diep is, tref je naast eenden ook vaak steltlopers aan. De eerste jaren zijn het vogels als kluut en kleine plevier. Zij zoeken voedsel langs de ondiepe oevers. Later zal er meer riet groeien en trekt het gebied andere vogels. Kleine karekiet, rietgors en misschien wel het baardmannetje. In het voor- en najaar is De Skoôt een belangrijk gebied voor trekvogels. 's Winters zijn meerkoet, kuifeend, wilde eend en krakeend hier te vinden. 

NNN

De Skoôt vormt een stapsteen in de Natuur Netwerk Nederland (vroeger Ecologische Hoofdstructuur) tussen het Zwanenwater bij Callantsoog en het IJsselmeer bij Medemblik. Het zorgt ervoor dat dieren en planten zich makkelijker kunnen verplaatsen via het lint van kleine en grotere natuurgebieden.

De Skôot met Roelf / Johan Stuart

Bezoekersinformatie

Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven