Noord-Hollands Natuurfonds

Méér natuur in de buurt. Samen maken we het mogelijk!

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte te geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig.
24.000 m2 48.000 m2
0 m2 72.000 m2
64.545 m2

De eerste aankoop is gelukt! Is de volgende aankoop bij jou in de buurt?

De druk op grond is groot. Overal rukken economische activiteiten op en verliest natuur terrein. Met grote gevolgen voor de biodiversiteit en onze gezondheid. Dit kan niet zo doorgaan. Wij willen de natuur uitbreiden. Door samen met jou grond te kopen en daar natuur van te maken. Meer dan 4.000 natuurliefhebbers hebben al geïnvesteerd. Dankzij deze donaties hebben we een eerste aankoop gedaan in de kop van Noord-Holland. En voorkomen we dat het bedrijventerrein of bollengrond wordt. Ook in andere delen van de provincie liggen kansen. Investeer mee in het Noord-Hollands Natuurfonds en stel een stuk natuur veilig voor de toekomst. Vraag meer informatie aan

Ja, ik help mee en koop eenmalig:

Keuze m2
Aantal m²

Voor € 7,50 kunnen we 1m2 grond aankopen, inrichten als natuur en beschermen voor de toekomst.

Mijn gegevens
We willen je graag een certificaat van jouw aankoop toesturen en je op de hoogte houden over de natuur die we gaan kopen. Liever anoniem doneren? Kies dan voor het gemak van een Tikkie
Relatietype
Adres
 
Via dit formulier betaal je het aantal m2 dat je cadeau wilt geven. Vul hierbij jouw eigen persoonlijke gegevens in zodat we de betaling administratief kunnen verwerken. Vervolgens stuur je ons een e-mail met daarin de NAW-gegevens van de cadeau-ontvanger. Wij passen de naam op het certificaat aan en sturen het per post toe aan de cadeau-ontvanger. Wanneer je het certificaat liever persoonlijk cadeau wilt geven, vermeld dit dan in de e-mail. Het certificaat wordt dan op jouw adres bezorgd. 

 

Om uitvoering te kunnen geven aan de donatie, verwerken we jouw gegevens in onze administratie, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken de gegevens om je het certificaat toe te sturen en je op de hoogte te houden over het verdere verloop van de campagne '1.000.000 m2 natuur' en het Noord-Hollands Natuurfonds. Meer informatie over ons beleid t.a.v. persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring.

Wat gebeurt er als we niets doen?

Planten en dieren komen in de knel, jij verliest jouw groene omgeving

Woningen

Steden rukken op ten koste van groen

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. De overheid staat voor de uitdaging om elk jaar 75.000 nieuwe woningen op te leveren. In Noord-Holland is de krapte het grootst in en rond Amsterdam. Maar ook in het landelijk gebied zijn er ambitieuze plannen voor uitbreiding. Waar de oplossing niet binnen de stad gevonden kan worden, wordt al snel gekeken naar het buitengebied. Hier liggen de laatste gronden natuur. Stukje van stukje wordt er van afgesnoept, terwijl de steden uitdijen en steeds dichter naar elkaar toe groeien. Het is tijd om die groene omgeving veilig te stellen, voordat het te laat is.

Bedrijven

Verdozing door opkomst XXL distributie- en datacentra

Wie over de A7 bij Middenmeer rijdt, ziet de nieuwste trend in het Nederlandse landschap voorbijflitsen: gigantische distributie- en datacentra. Overal schieten ze uit de grond. In deze kolossale dozen worden enorme hoeveelheden data en online bestellingen verwerkt, zoals dat gaat in onze nieuwe economie. Voor omwonenden en passanten zijn ze echter niet te missen. Deze massieve blokken domineren de omgeving. Dankzij het gunstige vestigingsklimaat lijkt de deur open te staan voor verdere uitbreiding vanuit het buitenland. Door samen grond te kopen en in te richten als natuur, behouden we op die plekken waar dat lukt ons vrije uitzicht.

Windmolens

Natuur en windmolenparken gaan niet samen

Niemand wil een windmolen in de achtertuin. Hoe goed windenergie ook is voor het klimaat, de impact van windmolens op omwonenden is enorm. Toch is het opwekken van duurzame energie nodig, ook in Noord-Holland. Er komen op korte termijn én op grote schaal windmolens bij, verspreid over de hele provincie. Samen met alle natuurorganisaties hebben we daarom een duidelijk signaal afgegeven; natuurgebieden zijn niet geschikt voor het plaatsen van windmolens. Net als cultuurhistorisch bijzondere landschappen en belangrijke trekvogelroutes. Waar natuur is, krijgen wat ons betreft de parken geen voet aan de grond.

Landbouw

Biodiversiteit platteland op dieptepunt beland

Een groot deel van Noord-Holland bestaat uit agrarisch gebied, waar boeren hun land bewerken om de wereldbevolking te voorzien van groente, fruit, zuivel, aardappelen en bloembollen. Dat is goed voor onze economie, maar met natuur heeft de intensieve landbouw van vandaag nog weinig te maken. Weilanden zijn monotoon en stil geworden. De grond is verdroogd en uitgeput. Hier hebben insecten en vogels niets meer te zoeken. Maar gelukkig er zijn ook boeren die het anders doen. Waarmee we samen eerlijke producten kunnen maken, in natuurgebieden waar er alle ruimte is voor planten en dieren.

Snelwegen

Met elke nieuwe weg raakt natuur verder versnipperd

Je zal maar een pad, otter of ree zijn. Je gaat op zoek naar voedsel of een partner en stuit onderweg op een obstakel van asfalt. Auto's razen in grote snelheid voorbij, maar jouw oerdriften zijn niet te weerstaan. Elk jaar komen zo duizenden dieren aan hun einde. Het wegennetwerk in Noord-Holland wordt steeds fijnmaziger, waardoor dieren afgesneden raken van hun trekroutes en leefgebieden. Met elk stukje nieuwe infrastructuur dat wordt aangelegd (zoals de voorgenomen verbindingsweg A8/A9), verandert het landschap voor altijd, raakt de natuur verder in de knel en krijgen omwonenden last van geluidshinder en fijnstof.

Industrie

Gezondheid onder druk door overlast industrie 

De impact van industrie op onze schaarse natuur is niet goed. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. Maar ook de gezondheid van Noord-Hollanders zelf staat op het spel. Vreemde stoffen dalen neer in woonwijken, penetrante geuren vullen de lucht en geluiden houden mensen nachtenlang wakker. Met name luchtverontreiniging is zorgelijk en verhoogt het risico op allerlei (long)ziektes. Verspreid over de provincie is er een grote mate van bedrijvigheid; van staalindustrie in de IJmond en cacaofabrieken in Zaandam tot chemie en energie bij Amsterdam. Hier is de rust en schone lucht van natuur vaak ver te zoeken.

Zonneparken

Groeiend aantal zonneparken tast landschap aan

Mooi is het niet. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Grote velden met zonnepanelen tasten het aangezicht van onze groene omgeving ingrijpend aan. Het geeft het vriendelijke Noord-Hollandse landschap een technisch, industrieel uiterlijk. Maar het opwekken van duurzame energie is nodig, ook in Noord-Holland. En de eerste locaties zijn al gerealiseerd. Voor de natuur is zo'n veld met zonnepanelen geen pretje. Het wegvallen van licht op de bodem is van invloed op het leven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Ook drijvend op het water kunnen zonneweides schade aanrichten.

'Je ziet direct resultaat. Dat motiveert om mee te doen'

Rosa van der Klaauw, Ruud Sprenger en Alie Kraaij uit 't Zand kochten vorig jaar alle drie een paar m2 natuur. Tot hun grote vreugde ligt de eerste aankoop op slechts een steenworp afstand van hun dorp. 

Lees meer
Donateurs bij aankoop nieuwe gronden 't Zand
© Dutchphoto

Deze natuur hebben we al veilig kunnen stellen dankzij natuurliefhebbers

Mosselwiel, Landje van Geijsel, Zandpolders. Drie mooie namen voor drie unieke gebieden die we dankzij eerdere gulle gevers voor de natuur konden redden. En dankzij de vele donaties aan het Noord-Hollands Natuurfonds kunnen we daar een nieuw gebied aan toevoegen: 42.000 m2 agrarische grond bij 't Zand. Met deze nieuwe aankoop ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied. We zijn ontzettend trots dat het is gelukt om weer een stuk natuur veilig te stellen. Elke aankoop is een prachtig voorbeeld hoeveel moois ook jouw gift kan opleveren.

Bekijk aankopen

Natuurnetwerk Nederland vertraagd, planten en dieren kunnen geen kant op

Het Natuurnetwerk Nederland moet de terugloop van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen. Hoe? Natuurgebieden worden vergroot en met elkaar verbonden door tussenliggende gronden aan te kopen en als natuurgebied in te richten. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en zijn populaties minder kwetsbaar. Maar begin 2020 bleek dat een fors aantal provincies achterloopt op het aantal hectares dat jaarlijks gerealiseerd moet worden. Het is tijd om ook zelf in actie te komen.

Natuurnetwerk Nederland