Natuurnetwerk Nederland

Blauwborst
© Loic Poidevin – Nature in Stock

Samen met de provincie zorgen dat onze natuur er écht komt

In 2027 moet Nederland een natuurnetwerk van 668.000 hectare hebben. Geen van de provincies ligt op schema. Ook onze eigen provincie niet, maar zij heeft dit jaar wél de ambitie uitgesproken de achterstand in te willen lopen. Daar dragen we graag een steentje aan bij, samen met iedereen die om de natuur geeft.

Natuur verbinden

Lang heette het Ecologische Hoofdstructuur (EHS), sinds 2013 praten we over Natuurnetwerk Nederland. Het NNN moet de terugloop van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen. Hoe? Natuurgebieden worden vergroot en met elkaar verbonden door tussenliggende gronden aan te kopen en als natuurgebied in te richten. Het netwerk van deze bestaande en toekomstige natuur moet uitgroeien tot een stevige nationale 'ruggengraat' met een gezonde biodiversiteit. Natuurnetwerk Nederland bestaat uit drie delen:

  • Kerngebieden zijn al bestaande natuurgebieden, zoals nationale parken, bossen, grote wateren, landgoederen en waardevolle agrarische cultuurlandschappen van minimaal 250 hectare groot.
  • Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden met goede mogelijkheden om natuur van nationale en/of internationale betekenis te ontwikkelen.
  • Verbindingszones koppelen de kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden aan elkaar.

Het doel is om Natuurnetwerk Nederland te laten aansluiten op natuurnetwerken in het buitenland zodat ecologische verbindingszones door heel Europa ontstaan.

Snelwegen
© Jan Tuijp
Met de komst van nieuwe wegen raakt de natuur in Noord-Holland verder versnipperd. We hebben grote, aaneengesloten natuurgebieden nodig waarin dieren vrij kunnen bewegen.

Provincies moeten het doen

De totstandkoming van het NNN loopt niet op rolletjes. Vorige kabinetten verschoven de opleverdatum van 2018 naar 2027 en versoberden de uitvoering: in plaats van minimaal 750.000 hectare hoefde het netwerk nog maar 668.000 hectare groot te worden. Wat de natuur ook niet hielp was dat het Rijk in 2014 de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het nationale natuurnetwerk naar de provincies overhevelde.

Kaart NNN in Noord-Holland

Slecht nieuws voor iedereen

Begin 2020 bleek dat een fors aantal provincies achterloopt op het aantal hectares dat jaarlijks gerealiseerd moet worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving schatte dat de landelijke oplevering van het NNN tien tot vijftien jaar vertraging kan oplopen. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de natuur, en dus voor ons allemaal, het betekent ook dat de Europese Commissie Nederland voor de rechter kan dagen - het Nederlandse herstelplan voor de natuur maakt deel uit van Europees beleid. 

Dieren als de ree hebben een groot leefgebied nodig en zijn gebaat bij aaneenschakeling van losse natuurgebieden
© Menno Schaefer
Een ree heeft ruimte en rust nodig. In kleine gebieden is vaak te veel verstoring, waardoor ze op zoek moeten naar een alternatief. Hierbij komen veel reeën te overlijden tijdens botsingen met verkeer.

Een 8 voor onze natuur

De basis van het NNN in onze provincie is de natuur die we al hebben, zoals duinen, bossen, meren, heidevelden en landgoederen. De provincie bepaalt waar nieuwe natuurgebieden ontwikkeld worden. Noord-Holland wil de opgelopen achterstand in krap zeven jaar wegwerken. Dat is hoog gegrepen. Daarom gaan wij ook onze inspanningen extra opvoeren. Samen met veertien partners (uit landbouw, terrein- en natuurbeheer, onderwijs en financiën) hebben we een Deltaplan Biodiversiteitsherstel Noord-Holland opgesteld met de ambitie om het NNN in 2027 'af' te hebben én alle Noord-Hollandse natuurgebieden in 2030 een rapportcijfer 8 scoren.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel Noord-Holland

Tot in de eeuwigheid

Om dit te realiseren proberen we zo veel mogelijk gebieden te verwerven. Daarbij kijken we naar terreinen die naadloos in het Nationaal Natuurnetwerk passen. Vóór eind 2022 willen we nog zo'n 200 hectare aankopen. We hebben voldoende gebieden met potentie op het oog! De ervaring in de afgelopen 85 jaar heeft geleerd dat we natuur optimaal kunnen beschermen als we eigenaar zijn en zelf de richting van de bescherming kunnen bepalen. En minstens zo belangrijk: we kunnen voor de volle honderd procent garanderen dat de natuurterreinen die wij in eigendom hebben tot in de eeuwigheid beschermd worden.

Méér natuur in de buurt

Overal rukken economische activiteiten op en verliest natuur terrein. Dat kan niet zo doorgaan. Met jouw hulp gaan we de natuur in Noord-Holland uitbreiden. De eerste aankoop is gelukt. Is de volgende aankoop bij jou in de buurt?

Koop een stuk natuur voor € 7,50 per m2

Ja, ik help mee

Wat gebeurt er als we niets doen?

Planten en dieren komen in de knel, jij verliest jouw groene omgeving. Geef de natuur méér ruimte. Elke meter telt!
Natuurgebied Eilandspolder bij het dorpje Driehuizen vanuit de lucht
© Menno Schaefer
Cover M3 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven