Financiering

Kluut
© Gert Buter / Buiten-Beeld

Ieder tientje telt, het telt zelfs dubbel

Onze relatiemanager en fondsenwerver Lindy van Kats werkt samen met bedrijven, organisaties en fondsen die uitbreiding van de natuur in Noord-Holland net als wij een warm hart toedragen. Hun financiële steun is onmisbaar voor dure grondaankopen. En - opvallend detail - daarbij speelt íedere donateur een belangrijke rol.

Ook bedrijven en vermogensfondsen investeren in natuuraankopen

Het komt - gelukkig - af en toe voor dat iemand spontaan contact opneemt over de mogelijkheid om Landschap Noord-Holland met een grote donatie te steunen. Meestal werkt het andersom en is Lindy degene die het initiatief neemt door bedrijven en organisaties te benaderen. Een vermogensfonds heeft net geld toegezegd waarmee een flink aantal hectares aangekocht kan worden. Het fonds stelt vertrouwen in Landschap Noord-Holland en wil actief bijdragen aan natuuruitbreiding. Lindy is er heel blij mee. 'Mijn uiteindelijke doel is om mensen te overtuigen om geld aan de natuur te geven. Om daar te komen ben ik in mijn dagelijkse werk vooral bezig met contacten leggen, onze werkwijze toelichten, uitleggen met welke projecten we bezig zijn en vertrouwen opbouwen. En geduld hebben, je moet vaak veel in een relatie investeren zonder dat je onmiddellijk voordeel ziet.'

Draagvlak dankzij élke donateur

Een grote gift van een bedrijf, fonds of vermogende particulier kan in één keer een behoorlijke impuls geven aan een project. Lindy: 'Het zijn altijd fijne momenten als we horen dat we weer een flinke stap kunnen zetten. Elke keer dat dat gebeurt bedank ik in gedachten ook onze donateurs die tien of twintig of vijftig euro schenken. Niet alleen omdat vele kleintjes één grote maken, maar ook omdat zij ons het draagvlak geven waardoor grote giftgevers vertrouwen in ons hebben.

Omarmd door heel Noord-Holland

Mensen die denken 'wat maakt dat tientje van mij nou uit', zou Lindy willen toeroepen: het maakt wezenlijk verschil! 'Als zo'n vermogende partij ziet dat we omarmd worden door vele Noord-Hollanders kan dat net het laatste zetje geven om te doneren. Elke gift van een individuele particulier helpt ons om vertrouwen en steun van grote fondsen te krijgen. Het is dus echt een kwestie van sámen investeren. Mét elkaar kunnen we grote stappen zetten voor de Noord-Hollandse natuur.'

Lindy van Kats

Functie

Relatiemanager & fondsenwerver

De natuur in je nabijheid geeft energie en ontspanning. Met enthousiasme zet Lindy van Kats zich in om particulieren, bedrijven en vermogensfondsen bij het werk van Landschap Noord-Holland te betrekken.

Neem contact op
Lindy van Kats
© Dutchphoto

GUURTJE KOSTER FONDS

Nieuwe natuur dankzij nalatenschap van boerin Guurtje Koster

Tien jaar voor haar overlijden vermaakt boerin Guurtje Koster in haar testament 42 hectare bollengrond aan Landschap Noord-Holland. Dankzij de pachtinkomsten op deze grond kunnen we grond aankopen voor natuur. Zo stellen we het landschap, waar Guurtje Koster zo innig van hield, veilig voor de toekomst.

Lees het verhaal
Hazenoord - Guurtje Koster
Cover magazine 3. LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Kerkemeertje

1 miljoen m2 natuur erbij in Noord-Holland

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig voor de toekomst.