Excursielocaties en natuurinformatiepunten

Groot en klein, verspreid over heel Noord-Holland

Op diverse plekken Noord-Holland geven we excursies: in de veenweidegebieden Ilperveld en Eilandspolder, op Buitenplaats Leyduin, in de duinen bij Den Helder, in de eendenkooi ’t Zand en op Balgzand.
 

Deze eendenkooi is in de jaren tachtig gerestaureerd en als echte demonstratiekooi ingericht....
De Helderse Vallei is een natuur- en milieu-educatief bezoekercentrum langs de duinrand van Den...
In de periode van april tot en met september zijn er op zondag vaarexcursies. U kunt ook zelf...
Natuurinformatiepunt Balgzand bij 't Kuitje is een prima plek voor een activiteit op het...
Het onbemande, mini natuurinformatiepunt de Kakelye staat op Buitenplaats Leyduin waar u...
Ons botenhuis annex werkschuur in de Eilandspolder is ingericht met veel informatie over het...
  Huis Leyduin Buitenplaats Leyduin omvat: Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Ooit werden...