Kerkepolder

Terug naar de kleinschalige, bloemrijke Kerkepolder

De toekomst van dit vogelparadijs bij Wognum staat onder druk. De financiering van € 28.000 voor de eerste herstelmaatregelen is gelukt! Extra giften gebruiken we om andere delen van de polder te verbeteren.
€ 28.000
€ 0
€ 48.101

Een nieuwe toekomst voor de Kerkepolder

In Westfriesland, ten zuiden van het dorp Wognum, ligt de Kerkepolder. Een waterrijk vogelparadijs waar het in het voorjaar wemelt van de weidevogels. Maar de grote hoeveelheden vogels (met name de 'zomerganzen') hebben hun sporen nagelaten. Als dit zo door blijft gaan, dan zal veel leven uit deze polder verdwijnen. Om deze ontwikkeling tot stilstand te brengen, is dringend actie nodig. Het plan voor de eerste werkzaamheden is rond. We gaan greppelbuizen aanleggen, de afgeslagen oevers opvullen met bagger uit de sloten en nieuwe beschoeiing aanbrengen. Met jouw hulp kunnen we snel aan de slag. De Kerkepolder moet weer aantrekkelijk worden voor alle soorten die er leven. 

Hartelijk dank! Dankzij de vele donaties kunnen we aan de slag om de Kerkepolder te herstellen. De werkzaamheden gaan na de zomer van start. 

"De Kerkepolder is een vogelparadijs. Dat willen we graag zo houden."

Boswachter Roelf Hovinga verheugt zich erop om met de Kerkepolder aan de slag te gaan.

Lees meer
Roelf Hovinga
© Cees de Jonge

Wat gaan we doen met jouw gift?

  • Er wordt nieuwe beschoeiing met palen en worteldoek aangebracht. Hiermee voorkomen we dat slootkanten afslaan, grond in het water spoelt en de waterkwaliteit verder verslechtert. De dikke laag bagger die nu in de sloten ligt, wordt gebruikt om de afgeslagen oevers op te vullen. Met een bijdrage van €75 kan 4 meter oeverbeschoeiing worden aangelegd.
  • Door de slootkanten in te zaaien met graszaad krijgt de bodem weer structuur. In een gesloten, goed doorwortelde grasmat krijgen ook storingskruiden als krulzuring, akker- en speerdistel geen kans meer. En dat is weer goed voor de weidevogels. Met een bijdrage van €30 kan 25 m2 slootkant worden ingezaaid. 
  • Door twee dammen op te vullen met grond, wordt een deel van de Kerkepolder weer toegankelijk voor de beheerders. Nu zijn deze dammen te smal, meters grond zijn in het water verdwenen. Met beschoeiing aan de zijkanten voorkomen we nieuwe afslag.  
  •  Door afwateringspijpen in te graven, kunnen we het water beter aan- en afvoeren naar de sloten en blijft de bodem jaarrond zacht genoeg voor de vogels. Met een bijdrage van €10 kan 1 meter afwateringspijp worden ingegraven.

Benieuwd waar de Kerkepolder precies ligt en wat hier allemaal te zien is? 
Download de projectfolder

Zelf een kijkje nemen?

Rondje Kerkepolder

Het rondje Kerkepolder is in alle jaargetijden een populair ommetje voor de Wognummers. Wilt u het ook lopen? Parkeren kan in de Raadhuisstraat naast de kerk. Loop linksaf de Oude Gouw op, houd steeds links aan en u komt vanzelf bij de kerk terug. Lengte: ca. 3.5 km. 

Meer informatie
Kerkepolder overzicht
© Ronald van Wijk