Programma Inspiratiemiddag Boerenlandvogels 2022

Boerenlandvogels
© Marcel van Kammen / NIS

Online Inspiratiemiddag Boerenlandvogels

Op woensdag 23 februari 2022 is er een middag vol inspiratie over boerenlandvogels. De online bijeenkomst organiseren we voor vrijwilligers, boeren, beleidsmakers, faunabeheerders en natuurbeheerders die in hun dagelijks werk met weidevogels te maken hebben. De middag markeert de start van het weidevogelseizoen 2022.

Opening

Ernest Briët, onze directeur, opent de middag. Margreet Reijntjes is dagvoorzitter en Ruben Smit, maker van o.a. de film WAD, laat beelden zien van zijn nieuwste film Grutto! De film komt deze zomer uit en Ruben geeft een kijkje achter de schermen bij het maken van de filmbeelden. Martijn Korthorst legt namens de provincie Noord-Holland uit wat het Aanvalsplan Grutto voor de weidevogels in Noord-Holland betekent. 

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. 

Programma

Bekijk hier het volledige programma

Workshops en lezingen

Eerste ronde - 14.30 - 15.00 uur

Tweede ronde - 15.30 - 16.00 uur

Tijdens beide rondes kun je een keuze maken uit 4 verschillende workshops. Zie hieronder de beschrijving van de workshops, lezingen en sprekers.

Workshop 1.

Vossenrasters - do's en don'ts 

Je kunt in gesprek met een aantal deskundigen om een beeld te krijgen van wat er allemaal komt kijken bij het plaatsen van vossenrasters. Hoe bepaal je de locatie? Hoe beheer je het raster tijdens het seizoen? Hoe organiseer je de monitoring? Wat zijn de ervaringen met wildcamera’s? Experts zijn: Rienk Slings, voorzitter stichting De Hooge Weide, Franka Wijngaarden, medewerker bij de FBE Noord-Holland en Jordi Frowijn, boswachter Landschap Noord-Holland: bedenker van het opklapraster. Zij zullen de vragen beantwoorden onder leiding van Nienke Kwikkel (projectleider boerenlandvogels). Stuur vooral je vragen vooraf naar ons door.

 

Vossenrasters hekslootpolder
© Vossenraster Hekslootpolder Haarlem

Workshop 2.

Verhongeren de vogels? - Nick Hofland

De achteruitgang van insecten is één van de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van boerenlandvogels. Nick Hofland heeft als bioloog onderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar de effecten van pesticidengebruik op de achteruitgang van insecten en vogels op het boerenland. Nick laat je zien dat je door het vergelijken van het dieet van twee boerenlandvogels, de boerenzwaluw en de spreeuw, een goed beeld kunt krijgen van de voedselsituatie voor boerenlandvogels en identificeert waar mogelijke knelpunten zitten. 

Nick Hofland
© Nick Hofland

Workshop 3.

Scholeksters gaan het dak op! - Rafael Martig

Rafael neemt je mee in de geschiedenis van deze eigenzinnige vogel. Lange tijd waren de stroken langs de kust de enige plek waar scholeksters broedden. Nu zijn ze steeds vaker in de stad te vinden. Geen gemakkelijke plek met allerlei nieuwe gevaren, maar het lukt de vogels hun jongen groot te brengen! Rafael Martig deed als bioloog onderzoek naar scholeksters op Ameland. Nu werkt hij als kunstenaar aan verhalen over de relatie tussen mens en natuur en is hij projectleider van het citizen science project "Scholekster op het Dak".

Rafael Martig
© Rafael Martig op Ameland

Lezing 4.

Broedsucces bepalen na onderzoek geringde jonge grutto’s - Hans Schekkerman

Een lezing over het belang van de broedsuccestellingen van grutto’s in relatie tot, en in combinatie met, de tellingen op pleisterplaatsen van jonge grutto’s in Noord-Holland aan het einde van het broedseizoen. Uiteraard in combinatie met het belang met het bepalen van de ringdichtheid onder de jonge grutto’s. Hans is senior onderzoeker bij SOVON en ecoloog/ornitholoog met veel kennis en ervaring op het gebied van weidevogelonderzoek. 

jonge grutto in grasland
© Otto Plantema, Buiten-beeld / Jonge grutto

Workshop 5.

Het nieuwe GLB: wat verandert er per 2023? - Sarah Westenburg

Sarah is strategisch adviseur bij BoerenNatuur en neemt je mee  in de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In het nieuwe stelsel ligt de focus meer op vergroening en verduurzaming van de landbouw. Zo is er een beloning voor boeren die aanpassingen op hun bedrijf doen en wordt via het ANlb gestart met de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto. Je hoort de belangrijkste veranderingen en, in vogelvlucht, enkele bevindingen uit de GLB-pilots die vorig jaar zijn afgerond. In die pilots zijn beheermaatregelen voor boerenlandvogels getest, zoals insectenrijke- en kruidenrijke stroken.

zeevang
© Kruidenrijk grasland - Kees Scharringa

Lezing 6.

Onderzoek plasdras gebieden in Noord-Holland - Dick Melman

Als grutto’s van hun winterverblijven terugkeren naar hun broedgebieden, maken ze gebruik van verzamelplaatsen. Daar verblijven ze zo’n vier tot zes weken om zich dan in de weilanden te gaan vestigen en daar te nestelen (of om verder te trekken naar IJsland). De laatste jaren hebben Nico Jonker en Dick Melman - samen met andere vrijwilligers - op verschillende verzamellocaties gekeken hoe die functioneren. Dat blijkt behoorlijk te kunnen verschillen. Dick Melman laat alle bevindingen en verschillen vandaag zien in een lezing.  

Dick Melman
© Dick Melman

Lezing 7.

Weidevogelproeftuin Hempolder- Frank Visbeen en Onno Steendam

Een lezing over een onderzoek in de Hempolder vanuit drie pijlers: verhogen van waterpeil naar 10 tot maximaal 20 centimeter onder het maaiveld, versterking van kruidenrijk grasland en het weren van vossen. Frank Visbeen (Hoofd Onderzoek & Advies Natuurlijke Zaken), weidevogelexpert en verantwoordelijk voor het onderzoek. Onno Steendam is verantwoordelijk voor de weidevogelgebieden van Landschap Noord-Holland. Frank legt de aanpak, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek uit. Onno Steendam laat zien wat de aanbevelingen betekenen voor zijn weidevogelgebieden.

Uitlezen camerabeelden wildcamera in Hempolder
© Boswachter Erwin Schellinger bekijkt beelden van wildcamera in Hempolder - Dutchphoto

8. Koffiecorner

Gelegenheid om elkaar online te ontmoeten en te spreken.

Inspiratiedag Boerenlandvogels 2020
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven