Periodiek schenken

Extra doneren zonder meer te betalen

De Nederlandse overheid heeft het periodieke schenken aan goede doelen nog aantrekkelijker gemaakt. Niet alleen zijn de giften volledig aftrekbaar van de belasting, het afsluiten van een periodieke schenking is tegenwoordig makkelijker dan ooit. Zo is de tussenkomst van een notaris niet meer noodzakelijk en kan een periodieke schenking onderhands worden geregeld via een eenvoudige overeenkomst. Geen wonder dat steeds meer donateurs voor een periodieke schenking kiezen. De voordelen spreken voor zich!

Wat is een periodieke schenking?

Met een periodieke schenking steunt u het werk van stichting Landschap Noord-Holland voor de periode van minimaal vijf jaar. Het grote verschil met een standaard gift of Beschermerschap, is dat het volledige bedrag aftrekbaar is van de belasting. Dat kan u honderden euro’s besparen. Het geeft u zelfs de mogelijkheid om Landschap Noord-Holland extra te steunen, zonder dat u meer betaalt. Om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel, wordt uw gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Doneren met belastingvoordeel. Een rekenvoorbeeld

Stel, u bent donateur en geeft nu € 100,- per jaar. Maakt u daar een periodieke schenking van, dan is de volledige gift aftrekbaar van de belasting (in dit voorbeeld tegen 42%). De schenking kost u op deze manier slechts € 58,- per jaar. Wilt u het belastingvoordeel volledig ten goede laten komen aan Landschap Noord-Holland? Dan kunt u jaarlijks € 173,- schenken, terwijl u zelf nog steeds € 100,- netto betaalt. Dankzij het belastingvoordeel ontvangt Landschap Noord-Holland een hogere gift over een langere periode. Om uw persoonlijk belastingvoordeel te berekenen, kunt u de schenkcalculator gebruiken.

Rekenvoorbeeld Gift Periodieke Schenking
Jaarlijkse gift € 100,- € 173,-
Belastingvoordeel 0% 42%
Netto bedrag voor giftgever € 100,- € 100,-
Landschap Noord-Holland ontvangt jaarlijks € 100,- € 173,-
Totale donatie in 5 jaar (minimale looptijd) € 500,- € 865,- 

Zo geregeld met formulieren Belastingdienst

Het afsluiten van een periodieke schenking is makkelijk. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. U kunt deze documenten als PDF (digitaal in te vullen) hieronder downloaden of u neemt even contact op met onze Beschermersservice op tel. 088 – 00 64 400. Zij sturen u graag alle benodigde informatie toe en kunnen uitleg geven bij het invullen. Van elk formulier bestaan twee exemplaren; één voor u als schenker en een exemplaar voor onze administratie.

  • Overeenkomst
    In de overeenkomst wordt o.a. vastgelegd hoe hoog de jaarlijkse gift is, welke looptijd de overeenkomst heeft en wanneer de eerste uitkering plaatsvindt. U kunt ook aangeven in welke gevallen de overeenkomst automatisch eindigt, bijvoorbeeld bij overlijden of wanneer u uw baan verliest.
  • Betaalvolmacht
    Met dit formuleer machtigt u Landschap Noord-Holland om de termijnbedragen van het jaarlijkse giftbedrag automatisch af te schreven. Dit kan maandelijks, per kwartaal, half jaar of jaar. U kunt uiteraard ook zelf uw gift overmaken op onze rekening IBAN NL28 RABO 0119 139510. Zorg dat uw jaarbijdrage uiterlijk op 31 december op onze rekening staat. Anders vervalt uw recht op volledige belastingaftrek.

U vult de formulieren in, ondertekent alle exemplaren en stuurt deze in een envelop zonder postzegel naar Landschap Noord- Holland, Antwoordnummer 85127, 1850 VA Heiloo. Landschap Noord-Holland vult op de overeenkomst aan en stuurt uw exemplaar retour. Bewaar de documenten in uw administratie.

     
 

Betere bescherming dankzij uw bijdrage!

Dankzij uw steun kunnen we planten en dieren in onze 96 natuurgebieden nog beter beschermen. Weidevogels bijvoorbeeld. Grutto’s, kieviten en tureluurs staan onder grote druk en zijn voor hun voortbestaan steeds meer aangewezen op vogelreservaten. In onze kruidenrijke graslanden vinden ze nog voldoende rust en voedsel om hun jongen groot te brengen. Met uw periodieke schenking kunnen we vrijwilligers opleiden, nesten beschermen, vossenrasters plaatsen, greppels nathouden en nog veel meer!

 
     
     
 

Vragen? Onze Beschermerservice staat voor u klaar!

Heeft u vragen over periodiek schenken? Neem dan contact op met onze Beschermersservice. De medewerkers zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via tel. 088 - 00 64 400 of info@landschapnoordholland.nl.