Fonds Aankoop Natuurgebieden

Luchtfoto Zandpolders
© Dutchphoto

De beste manier om natuur te beschermen voor de toekomst!

Noord-Holland is een van de meest dichtbevolkte delen van Nederland. Hier is de ruimte schaars en wordt er om elke vierkante meter gestreden. Je zou denken dat de natuur in dit speelveld vaak het nakijken heeft. En dat andere belangen over het algemeen voorrang krijgen. Maar dat is niet helemaal waar. Als natuurliefhebbers kunnen we samen de natuur een stem geven. Door onze krachten te bundelen, kunnen we planten en dieren de ruimte geven die ze verdienen. Met een bijdrage in het Fonds Aankoop Natuurgebieden help je ons om grond aan te kopen en in te richten. Om bestaande natuur te beschermen of om juist nieuwe natuur te realiseren.

  • Alle bijdragen in het fonds worden uitsluitend gebruikt voor de aankoop en inrichting van grond, met als doel hierop duurzame natuur te realiseren

  • In de afgelopen 5 jaar heeft het Fonds Aankoop Natuurgebieden meer dan 7.000 donaties ontvangen met een totale waarde van ruim € 300.000

  • Met de gelden uit het fonds zijn inmiddels al 10 terreinen gekocht met een totale oppervlakte van 40 hectare.

Help mee en geef voor méér natuur via onderstaand formulier (betaling via iDeal). Maak je liever zelf het bedrag over? Dat kan op rekening IBAN NL28 RABO 0119 139510 o.v.v. 'Fonds Aankoop Natuurgebieden'.

Ja, ik geef voor meer natuur in Noord-Holland

Mijn donatie
Bedrag
Vul een bedrag in, afgerond op hele euro's (geen centen)
Mijn gegevens
Relatietype
Adres
Landschap Noord-Holland mag mijn gegevens gebruiken om mij te informeren over de activiteiten van de organisatie.
 

Gebruik persoonsgegevens

We vragen je vriendelijk om enkele persoonsgegevens in te vullen zodat we jouw gift kunnen verwerken in onze administratie. Mocht er belangrijk nieuws zijn rondom de aankoop van gebieden dan houden we je op de hoogte. Het kan zijn dat we je als giftgever een vrijblijvende uitnodiging sturen om een excursie of evenement bij te wonen. Zodat je persoonlijk kunt ervaren hoe jouw donatie wordt besteed. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over ons beleid t.a.v. persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring

Kluut
© Gerard Bos
Door grond aan te kopen en in te richten als nieuwe natuur vergroten we de leefruimte voor dieren. In de Zandpolders creëren we op oude bollengrond nieuwe waterplassen waar vogels als de kluut veilig hun jongen groot kunnen brengen.

SUCCESSTORY: AANKOOP MOSSELWIEL

Graslanden vol weidevogels en orchideeën veilig voor toekomst

De aankoop van 14 hectare bloemrijk weiland naast Eendenkooi 't Zand is één van de mooiste successen van het Fonds Aankoop Natuurgebieden. Dankzij de gulle giften van natuurliefhebbers (meer dan 100.000 euro!) konden we in 2015 voorkomen dat de prachtige graslanden verloren gingen als bollengrond of industrieterrein. Nu is het onderdeel van een robuust stuk aaneengesloten natuur.

Bekijk gebied
Land Adam de Wit
© Koos Leek

Ook een kleine donatie maakt het verschil

Je zou verwachten dat een bescheiden donatie het verschil niet maakt bij de aanschaf van dure grond. Maar dat valt reuze mee. Omdat alle giftgevers samenwerken ontstaat er al snel een flink bedrag waarmee we slagvaardig kunnen toeslaan als het nodig is. Bovendien hoeven we niet altijd 100% van de grondprijs zelf te financieren. Bij aankopen binnen het Nieuwe Natuur Netwerk (voorheen Ecologische HoofdStructuur) krijgen we vaak achteraf een groot deel van het aankoopbedrag vergoed vanuit subsidies.  Bovendien zoeken we bij elke aankoop naar slimme samenwerkingen en cofinanciering met partners en andere fondsen.

Welke stukken grond komen in aanmerking?

De beschikbare gelden in het fonds worden uitsluitend ingezet om land te kopen. Soms gaat het om de werving van een terrein met hoge natuurwaarden dat vrijkomt en in de handen dreigt te komen van projectontwikkelaars of industrie. Of we willen kleine snippers grond aankopen die we gebruiken om verbindingen tussen bestaande natuurgebieden te realiseren. Zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. In andere gevallen wordt jouw bijdrage besteed om natuurarme gebieden (bijvoorbeeld landbouwgrond) te kopen en dat om te zetten naar hoogwaardige, duurzame natuur.  In alle gevallen wint de natuur!

Het Wildrijk
© Ronald van Wijk
In 1936 was de aankoop van Het Wildrijk in Sint Maartenszee het begin van onze organisatie. Inmiddels beschermen we 96 natuurgebieden in heel Noord-Holland. Jij kunt helpen om dat succesverhaal nog heel lang voort te zetten.
Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven