Fonds Aankoop Natuurgebieden

Balgzand / Ronald van Wijk
© Ronald van Wijk

Samen investeren in méér natuur!

Noord-Holland is een van de meest dichtbevolkte delen van Nederland. Hier is de ruimte schaars en wordt er om elke m2 gestreden door projectontwikkelaars, agrariërs en overheden. Je zou denken dat de natuur in dit speelveld vaak het nakijken heeft. En dat andere belangen over het algemeen voorrang krijgen. Maar dat is niet helemaal waar. Door onze krachten te bundelen, kunnen we als natuurliefhebbers de natuur een stem geven. Door slim samen te werken, kunnen we planten en dieren de ruimte geven die ze verdienen. Met een bijdrage in het Fonds Aankoop Natuurgebieden help je ons om grond aan te kopen. Om hierop de bestaande natuur te behouden of om juist nieuwe natuur te realiseren. Een betere manier om natuur te beschermen voor de toekomst is er niet!

  • Alle bijdragen in het fonds worden uitsluitend gebruikt voor de aankoop van grond, met als doel hierop duurzame natuur te realiseren

  • In de afgelopen 5 jaar heeft het Fonds Aankoop Natuurgebieden meer dan 7.000 donaties ontvangen met een totale waarde van ruim € 300.000

  • Met de gelden uit het fonds zijn inmiddels al 10 terreinen gekocht met een totale oppervlakte van 40 hectare.

Aankoop weilanden Mosselwiel

Natuurrijke graslanden veilig voor toekomst

Bij Eendenkooi ‘t Zand ligt een mooi stuk grond van 14 hectare, een bloemrijk weiland. Dit terrein, vol met broedende weidevogels en kleurrijke orchideeën, werd voortreffelijk beheerd door boer Adam de Wit. Maar het weiland dreigde te worden omgetoverd in bollengrond of industrieterrein. Dankzij het Fonds Aankoop Natuurgebieden konden we in 2015 het gebied veilig stellen en is het onderdeel van een robuust stuk aaneengesloten natuur.

Bekijk gebied
Land Adam de Wit
© Koos Leek

Ook een kleine donatie maakt het verschil

Je zou verwachten dat een bescheiden donatie het verschil niet maakt bij de aanschaf van dure grond. Maar dat valt reuze mee. Omdat alle giftgevers samenwerken ontstaat er al snel een flink bedrag waarmee we slagvaardig kunnen toeslaan als het nodig is. Bovendien hoeven we niet altijd 100% van de grondprijs zelf te financieren. Bij aankopen binnen het Nieuwe Natuur Netwerk (voorheen Ecologische HoofdStructuur) krijgen we vaak achteraf een groot deel van het aankoopbedrag vergoed vanuit subsidies.  Bovendien zoeken we bij elke aankoop naar slimme samenwerkingen en cofinanciering met partners en andere fondsen.

Welke stukken grond komen in aanmerking?

De beschikbare gelden in het fonds worden uitsluitend ingezet om land te kopen. Soms gaat het om de werving van een terrein met hoge natuurwaarden dat vrijkomt en in de handen dreigt te komen van projectontwikkelaars of industrie. Of we willen kleine snippers grond aankopen die we gebruiken om verbindingen tussen bestaande natuurgebieden te realiseren. Zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. In andere gevallen wordt jouw bijdrage besteed om natuurarme gebieden (bijvoorbeeld landbouwgrond) te kopen en dat om te zetten naar hoogwaardige, duurzame natuur.  

Hoe kun je helpen?

Je kunt op verschillende manieren een bijdrage doen aan het fonds. Met een eenmalige donatie bijvoorbeeld. je kunt het bedrag zelf overmaken op NL28 RABO 0119 139510 o.v.v. 'Fonds Aankoop Natuurgebieden'. Een andere manier om het fonds te steunen is via een periodieke schenking of een nalatenschap. Dankzij onze Anbi-status zijn donaties volledig aftrekbaar van de belasting. En wij hoeven zelf geen schenkingsbelasting te betalen over de gift. Jouw bijdrage komt dus voor 100% ten goede aan het doel. 

Realisatie vogelplassen Zandpolder

Bollengrond omgetoverd tot vogelparadijs

Bij Callantsoog is in 2016 een groot project afgerond waarbij bollengrond is ingericht als vogelparadijs. Het gebied bestaat uit ondiepe plassen en broedeilandjes voor sterns, plevieren en kluten. De plassen en slikranden trekken vogels aan die langs de kust trekken. Een schrikdraad houdt vossen op afstand. Een deel van het project (15 hectare) is mogelijk gemaakt door het Fonds Aankoop Natuurgebieden.

Bekijk gebied
Zandpolders vanuit de lucht
© Dutchphoto
Magazine 1 2019

Vraag gratis het natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je deze keer van alles over de Noordduinen, stinsenplanten en weidevogels. En nog veel meer! Inclusief uitneembare wandelroute door de Noordduinen en de Zandpolder bij Groote Keeten.

Naar boven