Laag-Holland

Eilandspolder
© Siebe Swart

'Dag riet, welkom grutto!’

Om de grutto te redden, ben je er niet met één maatregel, weet ook boswachter Chris Rost. Een van de vele maatregelen die hij in de Eilandspolder nam, was het creëren van openheid. Minder bomen en riet betekende al gauw: veel meer vogels.

Vogelexplosie

Half maart, zegt Chris Rost, is één van de mooiste momenten in ‘zijn’ Eilandspolder, de polder die bekend staat om zijn authentieke oudHollandse landschap. “Kijk maar,” zegt de boswachter, staand aan de rand van het meertje De Ley bij Driehuizen. Boven het stille land in beginnend groen is het een leven van jewelste. Grutto’s, scholeksters en kluten scheren door de lucht, op het meertje dobbert een groep ganzen, een slechtvalk jaagt een groep smienten op, “Dit zie je hier elk jaar rond deze tijd. De wintergasten zijn nog niet weg, terwijl de weidevogels al aankomen. In twee weken tijd verdubbelt hun aantal zo’n beetje elke dag. Het resultaat is een ware vogelexplosie. Is dat genieten of niet?”

Boswachter Chris Rost
© Marleen Addema
'Als we op de juiste plekken met de juiste agrariërs de juiste maatregelen nemen, dan gaat het helemaal goedkomen met de grutto.'

Dertig meter uit het riet

Toen Chris vijftien jaar geleden als boswachter in de Eilandspolder begon, was dat wel anders. Er waren amper weidevogels. “Er waren veel knoppen om aan te draaien,” legt hij uit. “Voor de grutto en de andere weidevogels ben je er niet met één maatregel. Ze hebben rust en veiligheid nodig, een hoog waterpeil, hoog én laag gras, wormen én insecten. En open land. Grutto’s broeden niet binnen een straal van 300 meter rond een boom of bosschage, bij rietkragen blijven ze minstens 30 meter uit de buurt.” Chris en zijn collega’s begonnen met het creëren van meer openheid. Wilgen, elzen en berken die in het land waren omhooggeschoten, werden gekapt en de rietkragen gemaaid.

Elke winter maaien

“Eigenlijk zouden de pachters het riet langs hun percelen zelf moeten maaien, maar dat deden ze niet,” herinnert Chris zich. “Ze kunnen er niets mee en met hun zware machines richten ze niks uit op de slappe kanten langs de oevers. Toen wij het gingen doen, waren ze alleen maar blij. Hadden ze er opeens een hoop vierkante meters bij.” Elke winter opnieuw maaien vrijwilligers van Landschap NoordHolland het riet langs de sloten en vaarten. In totaal is het gauw een kilometer of vier, schat Chris.”

Boswachter Chris Rost
© Marleen Addema
'Elke winter maaien vrijwilligers een kilometer of vier aan rietkragen langs de sloten.’

Brand erin

De maaimachine gaat ook regelmatig over de rietlanden. De in bosjes gebonden rietstengels worden daarna naar de waterkant gesleept. Als de wind goed staat, gaat de brand erin. Zo worden ook de rietstengels die - onbereikbaar voor de maaimachine - in het water staan, verbrand.

Blijven draaien

In vergelijking met vijftien jaar geleden is het ‘enorm’ vooruitgegaan met de grutto, weet de boswachter. Tellen doet hij niet graag, want dat levert verstoring op. Het liefst observeert hij de vogels vanaf zijn bootje. “Aan hun gedrag kan ik wel zien of het goed of slecht gaat.” Het is zijn overtuiging dat de grutto zal overleven. In de Eilandspolder ziet hij dat het kan. “Het is wél nodig dat er consistent beleid komt wat betreft het vossenbeheer. En als we maar aan ál die knoppen blijven draaien: op de juiste plekken met de juiste boeren de juiste maatregelen nemen, dan gaat het helemaal goedkomen met de grutto.’

Zo gaat het in de andere regio's

Geef de grutto een thuis om groot te worden

De grutto dreigt uit Nederland te verdwijnen. Te weinig jonge vogels worden groot. In onze weidevogelreservaten zetten boswachters alles op alles om de grutto te helpen. Met elke maatregel die we nemen, groeien de kansen voor de kleine kuikens in het veld. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Ja, ik help de grutto

Weidevogelfonds

Zonder donaties van natuurliefhebbers is extra bescherming van de grutto in onze reservaten niet mogelijk. Help je mee?
grutto kuiken tussen gras
© Marcel van Kammen / Nature in Stock
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?