De film die nú gemaakt moest worden

Ruurd Jelle gruttofilm
© Marleen Addema

Focus op de grutto

Het uitroepteken markeert de urgentie. Grutto! heet de film die later dit jaar uitkomt. Deze film moest nú gedraaid worden, zegt een van de makers, Ruurd Jelle van der Leij. "We hebben een verantwoordelijkheid voor deze soort. Door samen op te trekken, kunnen we hem nog redden."

Zijn persoonlijke favoriet is de roerdomp - "die zie je haast niet, ik vind dat magisch"- maar de afgelopen drie jaar lag zijn focus op de grutto. Samen met Ruben Smit - bekend van de films De Nieuwe Wildernis en WAD - en cameraman Melchert Meijer zu Slochtern presenteert de Friese filmmaker Ruurd Jelle van der Leij dit jaar de film Grutto! "Meteen na de première van WAD in 2018 zijn we met hetzelfde team losgegaan met Grutto!. We vonden het de hoogste tijd om het verhaal te vertellen over ons veranderende landschap en de teloorgang van onze nationale vogel."

Nestkuil draaien

Het mooiste van de grutto vindt Ruurd Jelle zijn geluid. "Ik heb ook in gebieden van Landschap Noord-Holland gefilmd maar het meeste op Ameland. Daar zitten er nog  aardig wat. Als ze met z'n allen rondjakkeren om hun territorium af te bakenen en je hoort van alle kanten dat te-ri-tuu te-ri-tuu... prachtig. Maar ook als je ziet hoe het mannetje een nestkuil draait en dan met zijn staart naar het vrouwtje seint: hier is het, hier moet je zijn - dan steelt zo'n vogel mijn hart." Hij heeft het mooiste vak van de wereld, vindt hij. Een bijzondere ervaring had hij tijdens het filmen op Wieringen. “Tweeduizend IJslandse grutto’s kwamen daar opvetten tijdens hun reis van Portugal naar IJsland. En wat ik nooit geweten heb, zag ik daar pal voor mijn ogen gebeuren: grutto’s eten nonnetjes! Dat had ik nog nooit meegemaakt.”

Maaien uitstellen

Deze vogel, vindt Ruurd Jelle, mag niet verdwijnen uit ons landschap. "We hebben een verantwoordelijkheid voor de soort. Van alle grutto's op de wereld broedt 80 procent in ons land. Het is onze taak om te zorgen dat de populatie levensvatbaar blijft.” Hij is er heilig van overtuigd dat dat kan. "Bij Nes en Buren op Ameland zitten op bijna alle weilanden - en dat zijn geen grote percelen - twintig of dertig broedparen van grutto of kievit. Het eiland heeft als groot voordeel dat er geen grondpredatoren zijn, maar ook verder klopt het. Er is voldoende plasdras en de boeren maaien pas na 15 juni, als de kuikens groot zijn. Ik heb ook boeren gehoord die op die datum nog nesten op hun land hadden liggen en het maaien daarom nog maar wat uitstelden. Als alle boeren in Nederland zo waren, hadden we hier 100.000 grutto's."

Gelukkig - weet hij - zijn er genoeg boeren die hun weilanden ook graag vol weidevogels zien. "Maar dat moet ze wel mogelijk gemaakt worden. Vergeet niet dat de boer nog niet eenderde voor zijn melk krijgt van het bedrag dat de consument ervoor betaalt. Als wij met z'n allen bereid zijn iets meer te betalen voor onze melk en ons vlees en als we lokaal gaan kopen, dán zul je zien wat er gebeurt. Ik hoop dat onze film en deze campagne voor een ommekeer gaan zorgen."

GEEF DE GRUTTO EEN THUIS OM GROOT TE WORDEN

De grutto dreigt uit Nederland te verdwijnen. Te weinig jonge vogels worden groot. In onze weidevogelreservaten zetten boswachters alles op alles om de grutto te helpen. Met elke maatregel die we nemen, groeien de kansen voor de kleine kuikens in het veld. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Ja, ik help de grutto

Weidevogelfonds

Zonder donaties van natuurliefhebbers is extra bescherming van de grutto in onze reservaten niet mogelijk. Help je mee?
grutto kuiken tussen gras
© Marcel van Kammen / Nature in Stock
cover M3 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven