Veelgestelde vragen

grutto kuiken tussen gras
© Marcel van Kammen / Nature in Stock

Over onze actie voor de grutto

Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen op een rijtje gezet. Alle achtergrondinformatie over de actie is terug te lezen in de geversinformatie (pdf). Heb je een andere vraag of opmerking? Stuur dan een mailtje naar info@landschapnoordholland.nl.    

Lees het hele verhaal

Krijgen jullie geen subsidie? 

Landelijke en provinciale overheden stellen veel geld beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Het overgrote deel hiervan is bestemd voor boeren. Zij krijgen een vergoeding voor extra werkzaamheden op hun land, zoals het plaatsen van nestbeschermers of laat maaien. Als natuurorganisatie zijn we voor de financiering van weidevogelbescherming aangewezen op de subsidie die we ontvangen voor het reguliere beheer van onze terreinen. Dit zogenaamde Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) financiert standaard 85% van de werkelijke kosten en houdt geen rekening met aanvullend werk voor weidevogels. Terwijl tegenwoordig vaker extra specifieke maatregelen nodig zijn voor weidevogels om hun jongen succesvol groot te brengen.

Zijn er nog andere financieringsbronnen?

Voor grotere projecten doen we vaak ook een beroep op organisaties en vermogensfondsen. Bij de toekenning van zo’n aanvraag is het soms een vereiste dat we een deel van de kosten zelf financieren. Hiervoor biedt een goed gevuld weidevogelfonds uitkomst. Met uw gift kunnen we dus zowel zelf maatregelen financieren voor de weidevogels én soms extra budgetten aanboren (vliegwieleffect) bij andere financiers.

Wat heeft het fonds al mogelijk gemaakt?

Het weidevogelfonds bestaat al enige jaren en heeft in die tijd veel extra beschermende maatregelen mogelijk gemaakt. Zonder giften van natuurliefhebbers was dit niet mogelijk. Voorbeelden van gerealiseerde projecten en maatregelen zijn herstel van slaapplaatsen (De Domp in de Eilandspolder), de plaatsing van pompen op zonnepanelen voor de realisatie van natte greppels (o.a. Middelpolder, Kolk van Dussen en Weelpolder), aanschaf van stroomrasters en cameravallen om roofdieren buiten de deur te houden (o.a. Zandpolder en Hempolder), plaatsing van vaste pompen voor beheersing van het waterpeil (o.a. Polder Berkmeer en 't Laeg), afvlakking van oevers in Kolk van Dussen, onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor de kievit (Heiloo) en het vervangen van kappote greppelbuizen in de Leekerlanden bij Wognum.

Hoe kan ik een bijdrage doen?

Je kunt op verschillende manieren een gift geven. Via het donatieformulier op de website kun je veilig en vertrouwd betalen via iDeal. Ook is het mogelijk om een (anonieme) donatie te doen via Tikkie. Maak je liever zelf een bedrag over? Dat is mogelijk op onze bankrekening IBAN NL28 RABO 0119 139 510 o.v.v. Grutto. Een laatste mogelijkheid is een periodieke schenking, waarbij een jaarlijkse gift voor een periode van vijf jaar wordt vastgelegd in een overeenkomst. Hiermee komt het volledige bedrag in aanmerking voor belastingaftrek.

Is mijn bijdrage aftrekbaar?

We zijn een goed doel met ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) dus de gift aan het Weidevogelfonds komt in aanmerking voor belastingaftrek. Je kunt een deel van het gegeven bedrag (boven het drempelbedrag én onder het maximumbedrag) aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel dat daadwerkelijk is, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Zie hiervoor de uitleg op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook via een periodieke schenking participeren in het fonds; dan is het hele bedrag aftrekbaar.

cover M3 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven