Nieuwe telmethode wijst uit: gierzwaluwen gaan niet achteruit

Gierzwaluwonderzoek


Tellen op Molen de Adriaan in Haarlem. Foto Hans van Weel

De afgelopen 5 jaar zijn in 20 steden en dorpen 70 tellers actief geweest om de gierzwaluwpopulatie te volgen. Dat was nodig want al jaren worstelen we met de vraag: gaan gierzwaluwen nu wel of niet achteruit? Landschap Noord-Holland en het Gierzwaluwplatform Noord-Holland ontwikkelden een nieuwe telmethode om dat te kunnen onderzoeken. En de resultaten zijn gelukkig hoopgevend. De populatie holt niet achteruit, maar is vrij stabiel en op enkele plekken gaat de soort zelfs voorruit.

De nieuwe telmethode is simpel. Vogelaars staan op zomeravonden met mooi weer op hoge punten in de stad of het dorp. Vandaar tellen ze de groepen gierzwaluwen die zich boven de huizen verzamelen. Als je dit drie keer in een zomer doet, krijg je een betrouwbare schatting van de populatie. Door dit jaar op jaar te blijven doen, kan je de populatie volgen.

Er blijken veel mensen te zijn die zich bekommeren om deze bijzondere vogel. Landschap Noord-Holland kon dit onderzoek namelijk organiseren, de cijfers analyseren en publiceren dankzij giften van Beschermers. Hartelijk dank! Ook de trouwe tellers.

Open de link om te lezen waar de gierzwaluwen vooruit gaan.

Het rapport