Beschermde soorten in Noord-Holland

Bosmuis / Wil Doorn-Meijne
© Wil Doorn-Meijne

Lijst beschermde soorten Natuurwet Noord-Holland 

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurwet of Wet Natuurbescherming van kracht. Hierin zijn de voormalige Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet gecombineerd. De nieuwe Natuurbeschermingswet regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan aanpassen op de situatie in provincie Noord-Holland. De soortbescherming in Noord-Holland ziet er hierdoor iets anders uit dan in andere provincies. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën:

  • Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet Natuurbescherming)
  • Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet Natuurbescherming)
  • Vogels (artikel 3.1 Wet Natuurbescherming)
Grijze grootoorvleermuis
© Paul van Hoof
Grijze grootoorvleermuis

Alle soorten in Noord-Holland op een rij

In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een ontheffing hierop wordt voor de eerste categorie (art. 3.10 WNB) met een lichte toets verleend. Voor de tweede en derde categorie geldt een zware toetsing. 
Hieronder een overzicht van de beschermde soorten in Noord-Holland. In dit overzicht is het vrijstellingsbesluit van de Provincie Noord-Holland verwerkt. Nationaal beschermde soorten die in Noord-Holland zijn vrijgesteld, staan aangegeven in de lijst. In andere provincies kunnen andere soorten beschermd zijn. Wilt u meer weten over beschermde soorten in Noord-Holland of wilt u weten of een onderzoek naar beschermde flora en fauna nodig is in uw project? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Zie ook download onder deze pagina.

Martijn Korthorst

Functie

Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge
Cover magazine 3. LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Kerkemeertje

1 miljoen m2 natuur erbij in Noord-Holland

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig voor de toekomst.