Voor de pers

Wij staan journalisten graag te woord. Journalisten en nieuwsredacties kunnen met vragen terecht bij:

Inge Plaatsman, 088-0064474 of 06-19474765
Sabine van Keulen, 088-0064473
Johan Stuart, 088-0064476 of 06-53129644

Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u ook het algemene nummer bellen: telefoon 088-0064400.
Hier kunt u terecht voor vragen aan onze regiomanagers.

Persberichten ontvangen?

Op deze website publiceren wij geen persberichten alleen korte nieuwsberichten. Wilt u standaard onze persberichten ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden voor onze perslijst door het sturen van een e-mailbericht. Geef daarbij aan of u algemene persberichten wilt ontvangen en/of persberichten betreffende activiteiten zoals excursies en voor welke regio.

Boswachters op Twitter

Roelf Hovinga (Balgzand, de Balgzandpolder en in onze Westfriese weidevogelterreinen)
Chris van der Vliet (duinen, Kruiszwin en de Eendenkooi ‘t Zand waar hij ook de kooiker is)
Tim Zutt (duinen en veel andere natuurgebieden, tapuitenbescherming)
Chris Rost (Eilandspolder)
Jelle Abma (Ilperveld en het Heitje van Katham)
Jeroen Engelhart (Buitenplaats Leyduin)
Kees Perquin (Buitenplaats Leyduin en natuurgebieden in het zuiden van de provincie)