Stimuleringsregelingen t/m 2017

Financiële regelingen voor Soortenbescherming en Landschapselementen

Stimuleringsregelingen stoppen

Van de term ‘stimuleringsregeling’ gaat je hart niet direct sneller kloppen. Totdat je hoort dat hierdoor de groene glazenmaker terugkeert, de argusvlinder en de tapuit. Of de dotterbloem en bittervoorn. Totdat je ziet dat knotwilgen en hoogstamboomgaarden weer floreren.
Tot halverwege 2017 konden aanvragen ingediend worden. Nu zijn de potten echter leeg. Ook heel jammer is dat de regelingen volgend jaar stoppen. We betreuren het besluit van de provincie Noord-Holland om de regeling af te schaffen. Door de jaren heen heeft deze laagdrempelige regeling voor veel particulieren en vrijwilligersgroepen grote betekenis gehad.

Stimuleringsregelingen

Een landschap wordt bepaald door knotwilgen, boomgaarden, rietkragen, hooiland, duinrellen,...

De regeling stopt Tot halverwege 2017 kon men geld aanvragen om soorten te beschermen. Nu...