Jaarbijdrage

Flexibele betaalmogelijkheden, passend bij uw persoonlijke voorkeur

Hartelijk dank voor uw steun als Beschermer van Landschap Noord-Holland. Voor de goede orde hebben we de belangrijkste informatie rondom uw jaarbijdrage hieronder voor u uiteengezet. Er zijn verschillende manieren waarop u de betaling van uw jaarbijdrage kunt voldoen. Nieuwe Beschermers kunnen bij aanmelding via de website direct online betalen via IDeal of credit card. Een groot deel van de Beschermers betaalt via automatische incasso, per jaar of per maand. Daarnaast is het mogelijk om de jaarbijdrage per acceptgiro of overschrijving per bank te voldoen (alleen van toepassing voor bestaande Beschermers). U kunt gedurende het Beschermerschap altijd uw betalingswijze aanpassen.

       
  Wordt u liever persoonlijk geholpen? Stel dan uw vraag aan een van onze medewerkers via tel 088 - 006 44 55 (tijdens kantooruren) of stuur een bericht. Stuur een bericht  
       

Minimale bijdrage

U bepaalt zelf hoe hoog uw bijdrage is en met welke frequentie u uw gift doet. Voor het Beschermerschap geldt een minimale bijdrage van €25,-per jaar of €2,50 per maand. Dan profiteert u van alle bijbehorende voordelen. Een extra gift is uiteraard van harte welkom! Uiteraard kunt u op elk gewenst de hoogte van uw bijdrage aanpassen door contact op te nemen met de Beschermersservice.

Betaling per acceptgiro of overschrijving (jaarlijks)

Aan het einde van het jaar ontvangen alle Beschermers die niet per incasso betalen een acceptgiro voor de jaarbijdrage van het komende jaar. Op deze acceptgiro is een 16-cijferig betalingskenmerk geprint, inclusief uw bankrekeningnummer als deze bij ons bekend is. Maakt u zelf uw bijdrage via (online) bankieren over? Vergeet dan niet het betalingskenmerk te vermelden. Bij betaling per acceptgiro kunt u elk jaar opnieuw bepalen hoe hoog uw bijdrage wordt. Veel Beschermers doen een extra gift en betalen meer dan de minimale bijdrage (€25,-).

Betaling per automatische incasso (jaarlijks of maandelijks)

U kunt ervoor kiezen om uw bijdrage te voldoen per automatische incasso. Dit is mogelijk per jaar (vanaf € 25,-) of per maand (vanaf € 2,50). Bij het afgeven van een machtiging kiest u het bedrag en de frequentie.U ontvangt jaarlijks een overzicht van de afschrijvingsdata. Zo kunt u ervoor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om de betaling te kunnen laten uitvoeren. De door u afgegeven machtiging is met een uniek kenmerk geregistreerd in onze administratie en wordt schriftelijk aan u bevestigd. Met het kenmerk kunt u controleren of het bedrag dat is afgeschreven overeenkomt met wat is afgesproken. U kunt op elk gewenst moment de machtiging stopzetten of laten aanpassen door contact op te nemen met de Beschermersservice.

Afschrijvingsdata 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de data waarop Landschap Noord-Holland de bijdragen voor het Beschermerschap incasseert. Indien het ons niet lukt om op de afgesproken dag een bedrag van de rekening af te schrijven, dan proberen we het een maand later opnieuw.

Jaarbijdragen worden altijd in de maand januari afgeschreven. Alleen in het eerste jaar van de aanmelding is een afwijkende maand mogelijk. In het daarop volgende jaar vindt incasso in januari plaats.

29 januari 27 april 27 juli 29 oktober
27 februari 28 mei 27 augustus 27 november
27 maart 27 juni 27 september 27 december

Onze rekeningnummers

Hieronder vindt u een overzicht van de rekeningnummers die Stichting Landschap Noord-Holland gebruikt. Voor de betaling van uw Beschermersbijdrage of een extra gift, is alleen het eerste rekeningnummer van toepassing.

NL28 RABO 0119 139510 Bijdragen Beschermerschap, vrije giften, giften voor projecten en winkelbestellingen
NL50 RABO 0119 139502  Erfstellingen, legaten en nota's

Aanmelding tussen 1 september en 31 december

In deze periode geldt er voor nieuwe Beschermers geen betalingsverplichting meer voor de resterende maanden in het lopende jaar. Reeds ontvangen bijdragen (bijvoorbeeld via IDeal-betalingen) worden direct geboekt op het daarop volgende jaar. Afgegeven machtigen voor een jaarlijkse bijdrage worden pas in januari van het volgende jaar geïncasseerd. Uitzondering hierop zijn nieuwe Beschermers die kiezen voor een maandelijkse incasso. De incassering van de bijdrage zal in dat geval wel in de eerstvolgende maand van het lopende jaar plaatsvinden.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw bijdrage betalen van een andere rekening? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het nieuwe rekeningnummer schriftelijk (per e-mail of post) aan de Beschermersservice door te geven. Graag met vermelding van uw adres en/of uw relatienummer.

Wat gebeurt er als ik geen bijdrage betaal?

Het Beschermerschap is een donatie. Er is geen sprake van een betalingsverplichting. Toch is het voor ons werk belangrijk dat we op uw steun kunnen rekenen. Het liefst zo snel mogelijk. Na het uitblijven van een betaling nemen we daarom vrijblijvend contact met u op met de vraag of u nog een bijdrage wilt blijven doen. Indien een reactie uitblijft of we u niet kunnen bereiken, dan zijn we genoodzaakt de verzending van het tijdschrift en de Natuurpas te beëindigen.