Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’

Evenementen
Weidevogelbescherming
Evenementen

Dag voor vrijwilligers, boeren en beheerders

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk. Onder andere duizenden vrijwilligers, boeren en beheerders spannen zich in om bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit in Nederland. Dat gebeurt niet alleen in de stad, maar ook in boerenland en natuurgebieden. We willen alle betrokkenen graag bij elkaar brengen om die inspanningen te waarderen en om nieuwe inspiratie op te doen. Daarom organiseren LandschappenNL, alle soortenorganisaties in Nederland en BoerenNatuur de landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’. 
Maak op deze dag kennis met de nieuwste technieken en ontwikkelingen om natuur te monitoren. En ontmoet elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. De locatie is het Beatrix Theater Utrecht naast station Utrecht Centraal. In de aangrenzende Expo-zaal is voor vrijwilligersgroepen en beheerders gelegenheid om met een stand te laten zien wat u doet, op welke manier en met welke resultaten. Graag tot ziens op 16 februari 2019. 

Programma en aanmelden.

Rietorchis / T. Baas

Praktische informatie

Betrokken partijen

Deze dag is georganiseerd door: LandschappenNL, Sovon Vogelonderzoek Nederland, RAVON, FLORON, Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, SoortenNL en BoerenNatuur. Gefinancierd door het ministerie van LNV, alle provincies, LandschappenNL en Vogelbescherming Nederland.

Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven