Wo 18 april: Cursus meten van het broedsucces bij scholeksters - locatie Purmerend

201804189 - Op bestelling

 

Dit is een echte praktijkcursus. Je gaat elke 14 dagen op pad om alles te leren over het (sociale) gedrag van scholeksters. Hoeveel broedparen zijn er in een gebied aanwezig, wat is de functie van een soos en hoeveel kuikens worden er vliegvlug? Deze cursus hoort bij een landelijke proef op zoek naar een methode om, net als bij de grutto, te kunnen bepalen hoeveel pullen er per broedpaar vliegvlug worden.

Je leert over het gedrag dat iets zegt over hun status. Hebben ze eieren of jongen, of is het een vogel die vooral op de soos staat en niet gepaard is? Doel is het aantal broedparen te bepalen en het percentage paren met jongen. We hopen ook te leren wat het beste moment is om dit vast te stellen Je leert ook hoe je een telling invoert in de website boerenlandvogelmonitor.

Met opgedane ervaringen kunnen we ontdekken waarom het zo slecht gaat met deze opvallende zwartwitte vogel. Zitten de problemen in de eifase of in de jongenfase? Waarom en in welke periode gaat het mis? En waarom zijn sommige broedparen juist wel succesvol? Deze proefcursus is onderdeel van het grote landelijke onderzoek naar de achteruitgang van de scholekster.

Meer lezen kan op CHIRP. Deze opgezette tellingen zijn vaak in samenwerking met een agrarisch collectief en/of een natuurorganisatie.

We gaan trouwens in deze cursus ook het leren meten van het broedsucces van de grutto meenemen.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit twee theorie-avonden en een vijftal praktijkochtenden, waarvan de deelnemers er drie verplicht zijn mee te maken. Met de kennis opgedaan tijdens de eerste theorie-avond gaan we een drietal ochtenden met ervaren begeleiders op pad. Voor de 2e theorie-avond ga je aan de slag met een kleine huiswerkopdracht. Vervolgens gaan we een tweetal ochtenden op pad in de kuikenfase en afhankelijk van het broedseizoen nog een derde laatste ochtend. Vereiste voorkennis: de basiscursus weidevogelbescherming en/of minimaal één jaar ervaring als weidevogelbeschermer.  

Datum 1ste theorie-avond: woensdag 18 april, 20.00 uur
Datum 2de theorie-avond: woensdag 23 mei, 20.00 uur
Locatie: Concordia, Koemarkt, Purmerend. Route
Praktijkochtenden: Deze nemen ongeveer 3 á 4 uur in beslag, de exacte praktijkdata zijn weersafhankelijk en de data bepalen we in overleg met de deelnemers, waarbij de zaterdagochtend de voorkeur heeft. Aanmelden: Verplicht vanwege het reserveren van de cursusruimte.
Kosten: Gratis, de cursus maakt onderdeel uit van het project “Vrijwillige Weidevogelbescherming”, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en gefinancierd door de provincie Noord-Holland.
Meer informatie: Wim Tijsen 088-0064481.

 

Reserveren

Helaas is deze activiteit al verstreken, en is het niet meer mogelijk om te reserveren.