Vrij 22 juni: Omgaan met de éénassige maaimachine - locatie Ruige Hof Amsterdam Zuidoost

20180622 - Op bestelling

Een éénassige maaimachine is een veel gebruikte machine bij het landschapsbeheer. Deze machine wordt vaak ingezet op plaatsen waar met groter materieel niet kan worden gemaaid. De cursus omgaan met de éénassige maaimachine is verdeeld in een theoretisch deel en een deel praktische oefeningen. Er worden zoveel mogelijk verschillende machines getoond met de daarbij behorende aanbouwapparatuur. De cursist leert wanneer een maaimachine en eventuele aanbouwapparatuur het beste ingezet kan worden. Ook het omgaan met de aanbouwdelen en het onderhoud zullen tijdens de cursus aan bod komen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan veiligheid en aan de beste, minst belastende lichaamshouding. De cursus is toegankelijk voor vrijwilligers die met een maaimachine gaan werken en affiniteit hebben voor motorische gereedschappen. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Tijd: 09.00 - 16.30 uur
Aantal deelnemers: 8
Cursusleider: Kees Groeneweg
Administratiekosten: € 25,-  (Administratiekosten zijn bij annulering niet terug te vorderen)
Plaats: Ruige Hof, Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam-Zuidoost. Routebeschrijving.

Deze cursus is alleen toegankelijk voor vrijwilligers actief in het natuurbeheer bij natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland of zelfstandige werkgroepen aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Per groep kunt u twee deelnemers voor deze cursus inschrijven. Meld u aan via onderstaand formulier. Geef daar s.v.p. aan in welke Vrijwilligersgroep u actief bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annika Langeveld: 088-0064482.

Samenwerking

De cursus is onderdeel van het programma Betrekken bij Groen van de Provincie Noord-Holland. Zij stelt jaarlijks ruim € 600.000 beschikbaar om vrijwilligerswerk in de natuur te stimuleren. De samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma uit. In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Reserveren

Er zijn nog 3 van de 8 plaatsen vrij.