Di 18 april: Cursus Bruto Territoriaal Succes (BTS) tellingen Heiloo

20170420 - Op bestelling

Deze cursus besteedt uitgebreid aandacht aan het gedrag van vooral grutto en tureluur, kievit en scholekster. Je leert het gedrag van weidevogels te vertalen naar territoria van de aanwezige vogels op gebiedsniveau. 

Je leert een methodiek van broedpaartellingen toe te passen en je leert de gegevens in toe voeren in de landelijke database. Met deze gegevens kan o.a. het broedsucces van de grutto worden bepaald, waardoor de jongenoverleving berekend kan worden. Dit is een belangrijk hulpmiddel om het beheer, tijdens het broedseizoen of voor de komende jaren, te kunnen bijsturen.
 
De opgedane kennis tijdens de theorie-avonden, met o.a. een huiswerkopdracht over je eigen gebied of polder, en de geleerde techniek wordt toegepast in de praktijk tijdens twee veldochtenden. Dat doen we in kleine groepjes onder begeleiding van onze veldmedewerkers.

Door mee te doen aan deze professioneel opgezette tellingen van weidevogels, vaak in samenwerking met een agrarisch natuurbeheer collectief of een natuurorganisatie, draag je bij aan het meten van het broedsucces van de grutto en de kennis van weidevogels in Noord-Holland. Deze kennis wordt vervolgens ingezet om het beheer te verbeteren de weidevogels beter te beschermen.

De cursus bestaat uit twee theorie-avonden en twee praktijkochtenden. Vereiste voorkennis: de kennis uit de basiscursus weidevogelbescherming, het liefst aangevuld met kennis over het gedrag van weidevogels via de cursus QuickScan Beheer Monitoring.

Datum 1ste theorie-avond: dinsdag 18 april, 20.00 uur
Datum 2de  theorie-avond: dinsdag 23 mei, 20.00 uur
Locatie: Kantoor Landschap Noord-Holland, Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM Heiloo. Route.
Praktijkochtenden: Deze twee nemen ongeveer 4 uur in beslag, de exacte praktijkdata zijn weerafhankelijk en bepalen we in overleg met de deelnemers. Aanmelden: Verplicht vanwege het reserveren van de cursusruimte.
Kosten: Gratis, de cursus maakt onderdeel uit van het project “Vrijwillige Weidevogelbescherming”, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en gefinancierd door de provincie Noord-Holland.
Meer informatie: Wim Tijsen 088-0064481 of Anne Voorbergen 088-0064479.

Reserveren

Helaas is deze activiteit al verstreken, en is het niet meer mogelijk om te reserveren.