Ondersteuning van vrijwilligers

met verzekering, cursussen en gereedschappen

Wij ondersteunen op vele fronten

Vrijwilligerswerkgroepen kunnen bij ons gereedschappen in bruikleen krijgen, deelnemen aan werkdagen van Landschap Noord-Holland, cursussen volgen en nog veel meer. Deze ondersteuning krijgt u na registratie bij ons. De voorwaarden staan beschreven in de vrijwilligersmap onderaan deze pagina.

Al 150 werkgroepen

Inmiddels zijn er 150 werkgroepen en ruim 8.000 vrijwilligers landschapsbeheer actief in Noord-Holland. Zij knotten bomen, leggen ijsvogelwanden aan of maaien riet en gras; ook beschermen vrijwilligers weidevogelnesten en inventariseren vissen.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van het afgelopen jaar? Kijk dan onder 'Publicaties' in het jaarverslag.

Vergoeding, cursus en verzekering

Wij ondersteunen u op allerlei manieren. Dit is afhankelijk van het soort werk en de plek in onze organisatie. U kunt bij ons: 

  • een vrijwilligersvergoeding ontvangen;
  • reiskosten ontvangen;
  • deelnemen aan onze eigen cursussen zoals omgaan met gereedschappen of snoeien van hoogstamfruitbomen of herkennen van planten.

Gemeenten in Noord-Holland hebben een ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers.

Arbo en Veiligheid in Vrijwilligerswerk

Veilig werken staat bij Landschap Noord-Holland voorop. Alle informatie hierover staat hier.

Werkgroep opstarten?

Wilt u een werkgroep vormen en heeft u daarbij advies nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.