Opmeerder Wuiver

Wandelpad tussen weilanden

West-Friesland was een drassig gebied met een veenpakket van twee tot vier meter dikte. Dat veendek is 3000 jaar geleden ontstaan. Het water uit dat veenpakket stroomde via veenrivieren naar de Zuiderzee. De Gouwe, ten oosten van Hoogwoud, was zo'n veenrivier die het water afvoerde. Op die Gouwe kwamen vele kleine stroompjes of wuivers uit. We kennen de Opmeerder Wuiver, Groene Wuiver, Korte Wuiver en Aartswouder Wuiver. Het woord ‘(‘t)wuiver’, ‘(‘t)woiver’ of ‘(‘t)weiver’ duidt op een waaierend (wuivend) kronkelend stroompje.

Grenskade

Langs de wuivers werden vaak paden aangelegd. Langs de Opmeerder Wuiver werd echter een kade gemaakt. Het was namelijk de grenskade tussen de ontginningsblokken Opmeer, ten zuiden van deze wuiver, en Hoogwoud ten noorden ervan. Het werd de latere ‘banne’ of gemeentegrens. Daarom staat er bij de Herenweg, bij het begin van het pad, een grenspaal.
In 2010 heeft Landschap Noord-Holland dit gebied opengesteld voor wandelaars.

 Grenspaal. Foto N. Zander

Foto bruggetje: Koos Leek