Heitje van Katham

Op het eerste gezicht is het Heitje van Katham niets anders dan een breed uitgevallen berm langs de Hovensloot bij Volendam. Maar de kenners weten beter. Dit strookje land is een van de oudste veenheides van Nederland.
Het ontstond door verlanding van de sloot en werd opgebouwd door veenmossen. Dit proces van hoogveenvorming gaat nog altijd door. In deze altijd vochtige en zure bodem groeien typische hoogveensoorten: vier soorten hei, inclusief lavendelheide en varens. Deze combinatie van heideplanten komt nergens anders in Noord-Holland voor. Sowieso zijn veenheiden heel zeldzaam in ons land.
Waar de bodem wat steviger is, aan de kant van de weg, ligt een blauwgraslandje met soorten als tormentil, tandjesgras en moerasviooltje. Een bijzonder landschapje met aan het eind een echte Hollandse molen.

Beheer

Het beheer bestaat uit het eenmaal per jaar maaien van de vegetatie en het verwijderen van jonge berkjes en braamopslag. Dit is een arbeidsintensief werk waarbij de medewerkers van Landschap Noord-Holland geholpen worden door een groep vrijwilligers.
In 2010 is een groep berkenbomen weggehaald. Deze produceerden namelijk enorme hoeveelheden zaad van waaruit jonge berkjes konden kiemen. Deze berkjes verdrongen de oorspronkelijke vegetatie. In 2015 is een deel met veel wortels van braam geplagd. Dit werk is volledig betaald via crowdfunding onder onze Beschermers. Hier een filmpje van het precieze plagwerk.

  Ligging: Tussen de Zeddeweg en Achterdichting, ten oosten van Motel Katwoude bij Volendam.
  Parkeren: Achterdichting.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl

Foto landschap René Houtwipper en dopheide Henk van Bruggen.