Fort bij Krommeniedijk

Beschermde natuur in de Stelling van Amsterdam

Fort bij Krommeniedijk is één van een 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Lagendijk goed te overzien. De weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk zijn rijk aan weidevogels. Via deze website kunt u het fort van binnen bekijken.


 

Waarom is het zo bijzonder?

Hier, vlak bij de stad, ligt nog een open stukje veenweidelandschap dat uw bezoek meer dan waard is. Ooit was het een moerasgebied met hoogveen dat in de vroege middeleeuwen ontgonnen is en nog vrijwel niet veranderd is. De Lagendijk is een eeuwenoude zeedijk, die het zeewater uit het IJ dat oprukte (door de veenrivier de Crommenije) moest tegenhouden. Langs Busch en Dam loopt een liniedijk van de Stelling van Amsterdam. Deze verbond Fort bij Krommeniedijk met Fort aan den Ham. Je zou het nu niet meer zeggen, maar troepen konden zich achter deze dijk ongezien verplaatsen. Op de dijk staan nog knotwilgen die uit de aanleg van de Stelling van Amsterdam stammen. Hier kunt u mooie panoramafoto's van het Fort vinden. 

Inundatie, nu voor de vogels

Bijna elk jaar zetten onze boswachters een flink deel van het land rondom het fort onder water. Speciaal voor vogels op doortrek en voor weidevogels die juist in Noord-Holland arriveren om te broeden. Zo kunnen ze extra snel aansterken. In 2018 starten we rond half februari langzaam met het opzetten van het water en ongeveer half maart zijn de weilanden weer droog. Vanaf de Lagendijk zijn de natte weilanden met een verrekijker of telescoop goed te overzien en op het vogelkijkweekend/inundatieweekend in maart is Fort bij Krommeniedijk open. Klik hier voor meer informatie.

Wat kan ik er doen?

Landschap Noord-Holland ont wikkelde in het fort belevingscentrum Fort K'IJK over Natuur en Landschap in de Stelling van Amsterdam.
Bezoek nu de sneakpreview openstellingen! In het najaar opent hier het woontrainingscentrum voor jongvolwassenen met autisme en kunt u komen genieten van versnaperingen bij de Theeschenkerij en het Vogeluitkijkpunt bezoeken. Lees meer over de restauratie en herbestemming.

  Ligging: Lagendijk 22, Uitgeest.
  Parkeren: Lagendijk, Uitgeest.
  Het fort is alleen toegankelijk tijdens de open dagen.
  Openbaar vervoer: NS-station Krommenie; buurtbus  naar Krommeniedijk; uitstappen bij Krommeniedijk halte Woudpolderweg. Deze bus rijdt niet op zondag. Lopend vanaf NS-station Krommenie is het ca. 5 km.
   Excursies: zie activiteiten.
  Mindervaliden: Naar het fort toe is er een breed en verhard pad die geschikt is voor rolstoelen. Rondom het fort loopt echter geen verhard pad.
  Honden: Niet toegestaan.
 

Foto rechtsboven (vogelaars).