Batterij en Spaarnwouderveen

Op het eerste gezicht is het Spaarnwouderveen zomaar een bosje zoals er meer langs de weg liggen. Maar wie goed kijkt, ziet dat het hier gaat om een mooi stukje wildernis. Opvallend zijn de hoge, grassige bulten langs de weg, waarachter de bomen schuil gaan. Die horen bij Batterij, een van de oudere versterkingen rond Amsterdam. Later: de Stelling van Amsterdam. Bovenop zijn ze begroeid met meidoorns. Daaromheen ligt het eigenlijke veen.

Luchtafweer

Vlakbij deze post is de luchtafweerbatterij van Halfweg gebouwd, met drie afweergeschutten. De resten hiervan zijn nog steeds in het terrein terug te vinden.

Spaarnwouderveen

Ooit was in dit gebied een dijkdoorbraak, toen het IJ nog een groot en woest water was. Het plasje van toen is nu opgevuld met veen. Hier groeit een ruig berkenbos. Wat verderop staat veel grauwe wilg. Op het open gedeelte is een heideveentje, waar planten zoals liggend walstro, dophei en smalle stekelvaren groeien. En dat onder de rook van de voormalige CSM suikerfabriek. Aan de zuidwestrand van het bosje bij de Batterij, is een strook bos weggehaald. Daarvoor in de plaats groeien nu plantensoorten zoals de blauwe en geelgroene zegge die in de loop der jaren bijna uit het gebied verdwenen waren. Dit landschapsjuweeltje is een trekpleister voor veel vogels.

 

  Ligging: Ten noorden van Zwanenburg en ten westen van Halfweg. Het gebied ligt aan de westzijde van de splitsing van de Spaarndammerdijk en de Batteryweg.

 

  Mindervaliden: Dit gebied is goed te overzien vanaf de verharde weg dwars door dit gebied. Ook de dijk biedt een fraai uitzicht, bijvoorbeeld in het voorjaar op de reigernesten.
  Parkeren: Spaarndammerdijk.
 

Openbaar vervoer:  Raadpleeg de website www.ov9292.nl