Fort bij Krommeniedijk, restauratie

De restauratie van Fort bij Krommeniedijk is in volle gang, hier op deze plek wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst. Het fort is een belangrijk cultuurhistorisch monument in een prachtige landschappelijke omgeving. Wilt u hier meer over weten? Lees het hier!

Opening woon-trainingscentrum en bezoekerscentrum

Na de restauratie wonen hier jong volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) in een woontrainingscentrum, is er een bezoekerscentrum over natuur en landschap in de Stelling van Amsterdam, een theeschenkerij en een ruimte voor de vrijwilligers van Landschap Noord-Holland. Bij het plan zijn de De Heeren van Zorg en Stadsherstel Amsterdam betrokken. Landschap Noord-Holland werkt verder nauw samen met Amsterdam Museum en de provincie Noord-Holland voor de inrichting en de promotie van het bezoekerscentrum in het fort. Een van de door de Duitsers vernietigde hefkoepelgebouwen (foto) wordt een uitkijkpunt. Op vrijdag 15 april 2016 startte gedeputeerde Joke Geldhof symbolisch de restauratie. In april 2017 zal het fort tijdens een sneak-preview haar deuren openen. In het najaar van 2017 zal het hele fort klaar zijn en nemen de bewoners hun intrek.

 

Financiering

De provincie Noord-Holland financiert de realisatie van het bezoekerscentrum. Stadsherstel Amsterdam krijgt het gebouw van Landschap Noord-Holland in langdurig erfpacht (dus niet het omliggende natuurgebied) en verhuurt dit aan De Heeren van Zorg. De jongeren die straks in het fort wonen werken in de theeschenkerij en het bezoekerscentrum. Via een legaat financieren we het uitkijkpunt. 

Nieuwe invulling van het fort

De nieuwe invulling van het fort biedt allerlei voordelen. Door de restauratie zal het vochtprobleem opgelost worden. Dit betekent een duurzaam behoud van het fort. Het fort wordt meer gebruikt dan in het verleden en dat is altijd goed voor een gebouw. Leegstand is achteruitgang. Heel fijn is dat mensen straks het hele jaar door het fort kunnen bezoeken en via de expositie kennis maken met natuur en landschap in de Stelling. Nadeel is wel dat delen van het fort niet meer toegankelijk zijn bij excursies. De vrijwilligers krijgen straks een ruimte van waaruit ze hun educatieve en beheer activiteiten kunnen uitvoeren. Ook komt er parkeerruimte bij het fort die zo goed als mogelijk ingepast wordt in het landschap. Bescherming van de omliggende natuur blijft een belangrijk aandachtspunt voor Landschap Noord-Holland. 

Heeft u vragen of wilt u uw reactie geven, mail dan naar Arthur Schaafsma.

Partners

Landschap Noord-Holland is naast natuurbeheerder ook hoeder van ‘groene en rode’ cultuurhistorie. Met als uitgangspunt dat ‘gebruik zorgt voor behoud’ waren wij al jaren op zoek naar een partij die het fort wil gebruiken. Die is nu gevonden. Door de nieuwe invulling is de zeer noodzakelijke restauratie van het fort mogelijk geworden.

Provincie Noord-Holland

De Stelling van Amsterdam is Nationaal Landschap en Unesco Werelderfgoed. De provincie Noord-Holland wil de Stelling van Amsterdam, zowel om haar militaire (cultuurhistorische) geschiedenis als om haar waterbouwkundig vernuft én natuurwaarden, behouden voor de toekomst. Door het stimuleren van gepaste economische benutting van de forten vergroot de provincie de toegankelijkheid en daarmee de bekendheid van de Stelling van Amsterdam.

Stadsherstel

Stadsherstel Amsterdam zorgt voor duurzaam behoud van monumentaal gebouwd erfgoed voor de volgende generaties. Zij doet dat door restauratie, beheer en herbestemming van in verval geraakte monumenten in de Stelling van Amsterdam. Stadsherstel is al jaren actief met het restauratie en herbestemming van forten van de Stelling van Amsterdam. 

De Heeren van Zorg

De Heeren van Zorg is een organisatie die er is voor mensen met autisme. Opgericht in 2008 met een ideaal om mensen te helpen zichzelf te helpen. Ze bieden ambulante ondersteuning aan huis, maar richten zich vooral op "beschermd wonen". Bij beschermd wonen richten ze zich op:
- vergroten van de zelfredzaamheid op alle levens domeinen.
- uitstromen naar reguliere woningmarkt met eventuele ondersteuning aan huis. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers hebben in dit fort de laatste jaren tientalle educatieve activiteiten georganiseerd en het fort beheerd. Het fort stond grotendeels leeg.

Samen met alle partners werken we aan een bruisende plek en een nieuwe toekomst voor het fort!

Bovenste foto is van Kees Bruins.

Fort bij Krommeniedijk - We zijn begonnen! from Huib J. Lirb on Vimeo.

Terreinen

Fort bij Krommeniedijk is één van een 42 forten van de Stelling...
Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Geniedijk goed te overzien....
Fort aan de St. Aagtendijk is één van een reeks forten van de...
Fort Zuidwijkermeer is één van een reeks forten van de Stelling...